Del artiklen:

”A Beginner’s Guide to Investing” er en lille bog på 99 sider. Den præsenteres som en let tilgængelig guide til at få kapital til at vokse på den ”smarte” og lette måde.

Det lyder poppet og en anelse mistænkeligt, men bogens formål er heldigvis ikke at sælge en ”hemmelig” formel for succes. Snarere tværtimod. Bogen er i stedet bygget op omkring en række meget enkle regler, som man bør følge som investor. Og reglerne er virkelig enkle:

Første kapitel indeholder et langt eksempel, hvor det demonstreres hvordan rentes rente gør, at man ender med et bedre resultat som pensionist, hvis man starter sin pensionsopsparing så tidligt som muligt. Det er almindelig sund fornuft, og selvom det er vanskeligt at indvende noget imod rådet, er det måske at sætte overliggeren en anelse lavt at bruge et helt kapitel på så simpelt et råd. Samme argument kan bruges mod rådet om at betale så lave omkostninger som muligt. Ja, naturligvis.

Hvor dumme er almindelige mennesker?
Qua titlen må bogens målgruppe være begyndere på investeringsområdet, og de meget simple regler kan derfor måske forsvares.

Men efter at have læst første kapitel føler man sig en smule forvirret over, hvad formålet med bogen egentlig er. Efter at have forklaret rentes rente, værdien af lave omkostninger osv, konstateres det nemlig, at almindelige mennesker slet ikke er kvalificerede til at træffe selvstændige beslutninger på aktiemarkedet:

”Simply put, the average investor lacks the confidence to manage money on his or her own and lacks the ability to achieve even market-level returns”. Den gennemsnitlige investor er altså simpelthen for dum! Eller lidende af ”financial illiteracy”, som det beskrives.

Det illustreres med et eksempel, hvor Investor Jill placerer hele sin opsparing i en indeksfond, som følger aktiemarkedet. Hun foretager aldrig en selvstændig beslutning omkring sin investering og ender som en rig pensionist.

Investor Joe er derimod aktiv med sine investeringer, og ender på socialhjælp!

Budskabet er klart: Lad være med at træffe selvstændige beslutninger, for det er du simpelthen ikke dygtig nok til.

Fair nok, men hvorfor skal vi så købe en bog om investering? Og hvorfor afsluttes bogen med et Bonus Offer, hvor man bl.a. gøres opmærksom på bogen: ”Picking Stocks: A Practical Guide to Investing in the Stock Market”?

Og hvorfor fortæller man om forskellige aktiemarkeder, obligationstyper, fast ejendom, råvarer osv, hvis udgangspunktet er, at man som privat investor bare skal sætte sine penge i noget enkelt, som følger markedet, og så sidde på hænderne indtil pensionsalderen?

Man får en oplevelse af, at der mangler en sammenhæng mellem indholdet i bogen, og forfatterens grundlæggende opfattelse af bogens målgruppe.

Subjektivitet påvirker troværdigheden
Problemet med en subjektiv holdning kommer til udtryk flere steder. F.eks. ødelægger det eksemplets troværdighed, når den tidligere nævnte investor Joe i bogens indledende eksempel køber aktier ”whenever he gets a particularly juicy tips from his neighbor”. Joe er altså snotdum, og det er slet ikke overraskende, at hans investeringer går dårligt. Men er han repræsentativ for den gennemsnitlige private investor? Næppe.

Et andet eksempel på at forfatterens subjektivitet farver bogens eksempler, finder vi i afsnittet om risikospredning. Risikospredning er vigtig, men det er problematisk, når det beskrives i et eksempel, som udelader den negative del:

I bogen fortælles om to investeringer med et afkast på 8% p.a. og 20% risiko for et tab på 50% næste år. Det anbefales, at man i stedet investerer i to uafhængige papirer med disse kriterier, da man så reducerer risikoen for at miste 50% af kapitalen fra 20% til 4% (0,20 x 0,20 = 0,04), mens det forventede afkast stadig er 8%.

Det er bare ikke hele sandheden, da risikoen for at en af investeringerne går galt ikke forsvinder, fordi man foretager to risikofyldte investeringer. Oven i de 4% risiko for at tabe 50% har man nu 32% risiko (2 x (0,20 x 0,80) = 0,32) for, at én af de to investeringer går galt, og man taber 25% af den investerede kapital. Så når eksemplet beskrives som ”A win-win”, er det ikke en objektiv beskrivelse. Bogen opfylder målsætningen om at være lettilgængelig, men det er vanskeligt at se, hvem den egentlig er rettet imod. Den kan ikke anbefales.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

”A Beginner’s Guide to Investing” af Alex Frey Kan købes på Amazon for 6,99 USD

Del artiklen: