Del artiklen:

Gyldendals halvårsregnskab fortæller om en beskeden fremgang i omsætningen, men et markant underskud på bundlinjen. Det er der to gode forklaringer på.

Bundlinjeunderskuddet på 22,9 mio. kr. skal ses fra to forskellige vinkler:

For det første lyder et underskud på over 20 mio. kr. i forhold til en omsætning på 345 mio. kr. naturligvis problematisk. Men eftersom Gyldendals omsætning og indtjening er sæsonbetonet, er der isoleret set ikke noget problem i, at der er underskud efter 1. halvår.

For det andet er underskuddet større end i samme periode i fjor, og en sådan ændring er altid interessant.

For Gyldendals vedkommende begrundes det med forøgede lagernedskrivninger på stigende varebeholdninger. Herudover oplyses det, at man har efterbetalt royalty og honorarer til rettighedshaverne i et forlag, som man overtog i 2016. Størrelsens af dette beløb oplyses ikke, men kravet gøres gældende mod forlagets tidligere ejere.

På trods af det indtjeningsmæssigt svage 1. halvår fastholdes forventningerne til hele året om en omsætning og et resultat før skat på samme niveau som i 2016.

”Samme niveau som i fjor” gælder også for Gyldendals aktiekurs, som har ligget ganske stabilt i intervallet 480-540 siden starten af 2016. Sådan forventer vi, at det vil fortsætte et stykke tid endnu, da der næppe vil ske større ændringer i Gyldendals omsætning og indtjening, før selskabet kommer nærmere afslutningen på den omstillingsproces, som selskabet i øjeblikket er i gang med.

Denne omstillingsproces indebærer dels et skifte til digitaliserede produkter, som gradvist overtager de trykte bøgers rolle i forlagsbranchen. Og dels indebærer den i mindre grad et skifte fra et svagt faldende privatmarked til et svagt stigende uddannelsesmarked.

Langstrakt omstillingsproces

I kraft af sin markedsposition og finansielle styrke har Gyldendal ressourcerne til at håndtere ændringen til moderne tider, og senest overtog Gyldendal i maj 2017 ConDidact A/S, som udvikler og markedsfører digitale læremidler til anvendelse i folkeskolen.

Men omstillingsprocessen går langsomt, selvom Gyldendal aktivt arbejder på at fremme processen. Senest med købet og den planlagte integration af ConDidact, og dels gennem et helt eller delvist ejerskab af fire andre selskaber, som i 1. halvår står for 35% af koncernomsætningen.

De glade nyheder om store spring fremad i omsætning og indtjening vil være begrænsede et godt stykke tid endnu, så et køb af Gyldendal-aktier skal ses som en investering i fremtiden. Den er dog indenfor en tidshorisont på 2-3 år allerede indregnet i aktiekursen, og vi ser derfor ikke Gyldendal som et interessant køb i øjeblikket.

Børskurs på analysetidspunktet: 500,00

AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 480-540