Del artiklen:

Flüggers omsætning og indtjening er stærkt præget af sæsonsvingninger, og det er derfor ikke overraskende, at 3. kvartalsregnskabet melder om et stort underskud på den primære drift, mens bundlinjeresultatet for årets første tre kvartaler fortæller om et overskud.

For de første tre kvartaler noterer Flügger en fremgang på bundlinjen på 67%, men fremgangen er ikke så imponerende, som den umiddelbart ser ud. Den sker nemlig fra et meget lavt udgangspunkt, idet Flügger i 2015/16 leverede det dårligste resultat i mands minde med et primært driftsresultat på kun 20,9 mio. kr.

Årets målsætning om at fordoble dette resultat til ”den nedre ende af 40-50 mio. kr.” vil kun tangere resultatet fra 2011/12, som på det tidspunkt var det dårligste resultat i 13 år.

En gennemsnitlig forrentning af egenkapitalen de seneste fem år på 5,2% (2015/15: 1,6%) understreger, at Flügger set fra en investors synsvinkel er et kriseramt selskab. Forrentningen svarer stort set til det afkast på 5,0% p.a., som selskabets aktier har givet investorerne de seneste fem år, når både kursstigninger og udbytte indregnes. Til sammenligning er Copenhagen Benchmark i samme periode steget 21,4% p.a.

De dårlige resultater er leveret i en periode, hvor der har været stor udskiftning på ledelsesgangen, og man kan diskutere, hvad der er årsag, og hvad der er virkning.

Men set fra en investors synsvinkel er det bekymrende, at den ledelsesmæssige situation for Flügger befinder sig i en fase, hvor nye folk endnu engang skal forsøge at rette selskabets indtjening op. Den nye direktion tiltrådte i august 2016, og de seneste års historie viser, den måske ikke er der næste år. På længere sigt forventer man – naturligvis – at styrke indtjeningen, men på kort sigt er forventningerne beskedne.

Med historien in mente bør man som investor nøjes med at forholde sig til de kortsigtede kendsgerninger, og indtil videre giver de ikke anledning til at ændre et skeptisk syn på Flügger-aktien.

Måske kan den nye direktion denne gang holde sig på posten længe nok til at gøre en forskel, men indtil det er bevist, er Flügger ikke relevant som investeringsobjekt.

At man har en solid pengestrøm fra driften og udlodder et udbytte svarende til et direkte afkast på 3-4% er ikke tilstrækkeligt til at gøre aktien attraktiv. Korrigeret for udbytte handles Flügger til stort set samme kurs som for syv år siden på trods af aktiemarkedets eksplosive stigning i denne periode. Det kan et pænt udbytte ikke kompensere for.

læs hele udgivelsen her
Bruno Japp

Børskurs på analysetidspunktet: 367,50 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 325-385

Læs tidligere analyser af Flügger her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

 

 

 

Alle tabeller kan ses her

Del artiklen: