Log ind
Log ind
Formue

LifeScience Vindere 2022

Steen Albrechtsen

søndag 09. januar 2022 kl. 6:00

Der skal ikke herske tvivl om, at vores hitratio for 2021 i udgangspunktet var skidt, men det skal dog ikke holde os fra at finde tre mulige kursvindere for 2022 i Life Science sektoren.

Som det oftest er tilfældet, finder vi kandidaterne blandt de selskaber, der forventeligt offentliggør vigtige kliniske studiedata i løbet af året. Det giver store afkastmuligheder, men også høj (ere) risiko. Kigger vi henover 2022, er udsigterne bestemt brogede lige nu med stor usikkerhed om udviklingen i inflationen og renteniveauet, samtidig med at coronasituationen hele tiden udvikler sig.

Blandt de dansknoterede Life Science selskaber finder vi en hel del etablerede selskaber (Novo Nordisk, Novozymes, Chr. Hansen, GN Store Nord, ALK-Abelló, Ambu, Demant, Coloplast etc.), som kan puttes i kategorien profitable, men højt prissatte, vækstaktier.

Den forholdsvis høje værdiansættelse på børsen medfører, at de i nogen grad er eksponeret mod risikoen for stigende renter, og efter mange års næsten uafbrudt optur kan det på lidt kortere sigt derfor være svært for alvor at se positivt på disse aktier. En stor del af deres indtægter/profit ligger forholdsvist langt ude i fremtiden, og de bliver dermed forholdsvis mere ramt, når de skal tilbagediskonteres til nutiden med en given (og måske stigende) kalkulationsrente.

I et sådant miljø kan det give mening at kigge i retning af selskaber med en nyhedsstrøm, der er lidt mere uafhængig af makroudviklingen. Typisk kan det være udviklingsselskaber med en anden og større risiko i form af, hvad vi kan kalde den tekniske udvikling – dvs. hele den kliniske og regulatoriske udviklingsproces for nye produkter/ lægemidler.

Kigger vi henover vores tre bud på potentielle Life Science vindere i 2022 går ét kendetegn igen for alle tre: Det er udlæsningen af vigtige kliniske data i løbet af 2022, som kan bane vejen for godkendelse af et nyt lægemiddel.

Det medfører naturligt et risikoniveau, der kan være højt, omend det i hvert fald for bud nr. 3 (Lundbeck) nok betyder knapt så meget, fordi den øvrige forretning er stor, voksende og rimelig diversificeret. Hertil kommer, at aktiekursen ikke p.t. indikerer, at investorerne har indregnet et positivt udfald. Efter den seneste tids kursfald er det også et argument, man i nogen grad kan fremføre for bud nr. 2 (Bavarian Nordic).

Udlæsning af kliniske data kan i nogle tilfælde nærme sig binære events, eller hvad vi lidt mere populært kan kalde knald eller fald. Her er det meget vigtigt at være opmærksom på kursudviklingen henover året og følgelig også, om forholdet mellem afkast og risiko har ændret sig markant – særligt fordi denne type begivenheder kan tidsfastsættes med rimelig sikkerhed.

Derfor kan det sagtens være tilfældet, at de tre potentielle vindere ikke er kursvindere, når kalenderåret er gået, men undervejs kan have været det. For det kan gå, som det til tider (ofte) gør – nemlig at investorerne spekulerer aktierne op forud for udlæsningen af data.

Da man kan forudsætte, at risikoen i det kliniske studie er uændret og uafhængig af udviklingen i aktiekursen, kan forholdet mellem risiko og kursfald godt have rykket sig så meget, at det i en gennemsnitsbetragtning ikke er attraktivt at eje aktien henover dataudlæsningen.

Ingen investor er tvunget til at eje aktier fra årets start og helt ind til årets slutning. Og særligt i bioteksektoren er der forventeligt store udsving undervejs, som kan medføre ganske interessante ændringer i risk/reward-profilen.

Vinderaktie 1:                            Bavarian Nordic
Aktiekurs:                                  243,40
Det skal være sagt med det samme, at vi igennem hele det lange Covid 19-forløb ikke har været Bavarian-disciple i vores tilgang til aktien.

I bedste fald kan man nok kalde os forsigtige optimister/spekulanter, for vi har endnu ikke har haft stor tillid til, at vaccineprojektet i sidste ende ville indfri de høje forventninger. Særligt det kommercielle potentiale og Bavarians mulighed for at erobre dette har vi været lunkne overfor.

I 2021 har der været fremdrift i vaccineprojektets udvikling, omend man ikke har fulgt den på forhånd fastlagte strategiske vej. Særligt på finansieringssiden. I et friskt øjeblik kan man sige, at det i det historiske lys ikke nødvendigvis er en stor overraskelse.

Selvom vi altså endnu ikke er overbevist om det kommercielle potentiale i Covid 19-vaccinen, så er vi overhovedet ikke uvillige til at anerkende, at et Covid 19-projekt tiltrækker sig opmærksomhed, og at mange andre kan se en værdi i projektet – og dermed også i aktien.

Det har 2021 allerede vist flere eksempler på, og med udsigten til flere fase 2 data her i foråret, og ikke mindst de vigtige fase 3 data i slutningen af året, er det oplagt, at spekulanterne kan vende tilbage til aktien.

Den nuværende kurs indikerer, at spekulanterne ikke er tilstede i samme omfang som tidligere. Vi har fortsat en værdi af ”kerneforretningen” (dvs. alt andet end Covid 19-projektet) omkring 200 kr. per aktie, og det betyder, at vi særligt efter de to kapitalrejsninger i 2021 har et mere interessant setup i aktien med en downside, der er lidt mere overskuelig, hvis Covid 19-projektet skulle fejle.

For RSV-projektet, som man rejste kapital til på kurs 272 i december, kan der baseret på Bavarians egne udmeldinger ligge en mulig kurstrigger, hvis det lykkes at indgå en partneraftale.

Samlet set er det kombinationen af kapitalrejsningerne i 2021, det seneste kursfald samt de fremlagte data fra Covid 19 og RSV, der betyder, vi ved dagens kurs kan se et interessant potentiale. Som måske endda kan indfries, førend der aflægges Covid 19-data, fordi spekulanterne positionerer sig. Husk da at tage stilling til positionen.

Vinderaktie 2:                                Zealand Pharma
Aktuekurs:                                      141,70
Zealand Pharma starter året fra en svag position, idet de første meldinger fra lanceringen af den nye nødpen, Zegalogue (insulinchok), ikke har været overvældende. Det har sammen med et generelt svagt biotekmarked i 2021 sendt kursen ned fra
220 til 140 henover året – svarende til et fald på næsten 40 procent.

Den største begivenhed i 2022 bliver fase 3 interim data med glepaglutide i korttarmssyndrom (SBS), som forventes i 3. kvartal i år. Indrulleringen af de nødvendige patienter blev nået i december, hvormed vi ikke bør forvente yderligere Covid 19-forsinkelse og dermed kan fæstne stor lid til tidslinjen.

SBS er en stor indikation, og gode data vil være meget positivt for aktien og den mere langsigtede aktiehistorie, da det bør være nok til at sikre langsigtet profitabilitet. Nødpennen har kun været på markedet i et halvt år, så udviklingen i salget her kan også påvirke aktiehistorien henover året.

Inden da vil 1. halvår formentlig også byde på data fra endnu et fase 3 studie i CHI (medfødt hyperinsulinisme), som er en meget lille indikation, men ikke desto mindre en vigtig del af Zealands ambition om at have fem produkter på markedet i 2025. Det første fase 3 studie i CHI var ikke noget homerun, og der er ikke meldt nogen endelig konklusion ud i forhold til mulighederne for godkendelse på baggrund af studiet.

Med driftsomkostningerne, der nu har sneget sig over 1 mia. kr., skal der resultater fra pipelinen på bordet, hvis festen fortsat skal kunne finansieres. Indtægterne kan p.t. ikke følge med, men det kan SBS og i nogen grad CHI lave om på.

Det er kursudviklingen henover 2021, der i særlig grad er med til at skubbe Zealand ind på vores vinderliste. 2021 har været meget svært for biotek-sektoren, og det kan givetvis også forklare en del af kursfaldet. Dermed bliver Zealand, som er et langt mere rendyrket biotekselskab end de to andre vinderbud, også i nogen grad et play på et comeback til bioteksektoren i 2022 efter et næsten historisk svagt 2021.

Vinderaktie 3:                                 Lundbeck
Aktiekurs:                                        161,90
For så vidt angår Lundbeck kunne vi principielt have tilladt os at gentage teksten fra sidste år. Aktiehistorien er nemlig stort set den samme, idet det stadig er fase 3 data fra Alzheimer-studiet med brexpiprazole, der ses frem imod. Mod forventning blev der nemlig ikke aflagt interim data i 1. halvår 2021 fra studiet.

I stedet blev det blot offentliggjort, at anbefalingen fra den uafhængige studiekomité var at køre studiet til ende med fuld rekruttering. Her kan vi slutte, at interim data ikke var så gode, at komitéen ville anbefale et stop af studiet før tid.

Studiet kører nu helt færdigt, og det er nu de endelige toplinjedata fra studiet, som vi ser frem imod i midten af dette år. Ved den aktuelle kurs på Lundbeck er der i vores øjne ikke indbygget mange forventninger om et positivt udfald.

Aktien er bestemt ikke in i øjeblikket, og det kræver lidt mod af enhver investor – og ikke mindst tålmodighed – at købe sig ind i en investeringscase, som ikke er moderne. Til gengæld har vi en så åbenlys kurstrigger forude, at det ikke kan undgå at bringe aktien på lystavlen henover de næste 1-2 kvartaler. Efter vores vurdering fejler den langsigtede historie i Lundbeck i øvrigt heller ikke noget, men for at aktien skal stige, kræver det en fornyet interesse fra nye købere. De sværeste patentudløb er overstået, og nu kan der med lidt mere ro i maven fokuseres på den væksthistorie, der kan udspille sig i selskabets kerneportefølje de næste 5-6 år.

Med en aktuel markedsværdi på 32 mia. kr. er der kun ca. 9 mia. i markedsværdi i frit omløb, dvs. aktier, der ikke ejes af LundbeckFonden.

Vi tager de optimistiske briller på og ser frem mod en aktiekurs på 250-300, hvis studiet falder positivt ud. Ved dagens kurs omkring 160 modsvarer det en potentiel kursstigning på mindst 50 procent. I vores øjne er det særdeles interessant, samtidig med at vi ikke ser en betydelig downside, da styrken i kerneforretningen er stærk nok til som minimum at forsvare aktiekursen – og mere til.

På en god dag kan Lundbeck nok også puttes i kategorien af valueaktier, og dermed bør den fange nogle investorers øjne i en eventuel længerevarende sektorrotation fra eksempelvis vækst til value.

3 hurtige outsidere
Vi plejer også at give et bud på et par outsidere, som af den ene eller anden grund ikke har været ”stærke nok” til at tage en plads på vinderlisten.

Outsider 1:                                     Genmab
Aktiekurs:                                      2372,00
Her finder vi bl.a. Genmab, hvor der stadig er fuld tryk på væksten i Darzalex-salget samtidig med, at pipelinen af nye lægemidler både in-house og hos partnere også viser solid fremdrift og kan stå overfor nye markante milepæle i 2022.

Aktien har i snart lang tid stået stille imellem kurs 2.000 og 3.000, og spørgsmålet er, om investorerne igen er klar til at sende aktien højere. En returrejse til toppen af intervallet repræsenterer i sig selv et potentiale på 25 procent fra dagens kurs.

Malurten i bægeret kan blive afgørelsen af voldgiftssagen om størrelsen af de fremtidige indtægter fra Darzalex, ligesom det aktuelle pres på bioteksektoren heller ikke kan undgå at ramme Genmab.

Outsider 2:                                   Ambu
Aktiekurs:                                    159,00
Ambu lever sit eget liv, og det er tydeligt på aktiekursen, hvornår tilliden er høj og lav. Investorerne kan synes at have store humørsvingninger, men hvis selskabet kan genvinde lidt af den tillid, der overraskende nok blev sat over styr i 2021 ovenpå lanceringsudfordringer og nedjustering, så er der et betydeligt kurspotentiale. Vi behøver ikke at understrege, at aktien stadig er meget højt prissat, og derfor kan den også kun være med som outsider på listen. Risikoen på både selskabsniveau og fra makrotrends (inflation, rente etc.) er bestemt tilstede.

Outsider 3:                                   Novo Nordisk
Aktiekurs:                                    663,90

Trods udfordringer sidst på året leverede Novo Nordisk et fantastisk 2021, hvor særligt potentialet i selskabets fedmeforretning tiltrak sig opmærksomhed.

Prisreformer i Kina og produktionsproblemer i forbindelse med selskabets fedmevæksthåb har dog lagt en dæmper på kursen oven på den flotte udvikling i 2021.

I løbet af ganske kort tid er aktien sendt tilbage til kursniveauet fra august og september, hvor investorerne for alvor begyndte at købe sig ind i den nye væksthistorie i fedme.

Vi ser stadig positivt på det langsigtede potentiale, og selvom aktien som højt prissat også ser ud til at være ramt af de seneste makroudfordringer med inflation og ikke mindst renteniveau, så forventer vi, at investorerne stadig er parate til at købe sig ind i den langsigtede case. En case, som måske kommer til at fremstå mere synlig, når særligt 1. halvårs mange udfordringer er overstået. 2021 har vist potentialet i aktien, og et potentiale på 10-20 procent er måske heller ikke dårligt at kigge efter i en aktie som Novo Nordisk.

Steen Albrechtsen
SA og/eller dennes nærtstående ejer aktier i Lundbeck, Bavarian Nordic og Zealand Pharma.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

Nyt job
Den Danske Klimaskovfond søger specialist i klima- og miljøøkonomi
Nyt job
Movia søger økonom med flair for kontrakter og projektledelse
Energinet søger Seniorøkonom til Energiøer
Business Controller for International Afdeling i Røde Kors
Økonomichef til Hjemrejsestyrelsen
Plesner søger økonom til Team EU & Competition
Kreditkonsulent søges til Danske Andelskassers Bank A/S
Afdelingschef til Finans og Regnskab i Lyngby-Taarbæk Kommune
ARGO søger kulturbærende økonomichef
Spar Nord søger Kreditanalysekonsulent med stærk erfaring inden for erhvervsområdet
Vendor Finance Manager til Danish Agro
Vi søger endnu en produktionsmedarbejder med opgaver inden for pension og særlig indlån
Udviklingsorienteret financial controller til Vejdirektoratet
Energinet søger forretningsudvikler med fokus på innovationsprocesser
Økonomichef med ansvar for HR ARKEN Museum for Moderne Kunst
Gorrissen Federspiel søger Compliance Seniorkonsulent – med primært fokus på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Mere fra ØU Formue

Seneste nyt

Aktuel artikelserie

ESG-komponenter i topchefløn

Ifølge mange store danske virksomheder spiller bæredygtighed en central rolle i deres måde at drive forretning på. Men...

Andre artikelserier

ESG-komponenter i topchefløn
Klimarapportering
Modernisering af Nationalbanken?
First North: Udfordringer & muligheder
Vækstfondens fremtidige rolle
Our articles in English

Seneste nyt

Langers skarpe

af Morten W. Langer
af Morten W. Langer
Seneste indlæg

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

OM ØU

Log ind

KONTAKT

Salg: salg@ugebrev.dk
Jobannoncer: jobannoncer@ugebrev.dk
Redaktion: redaktion@ugebrev.dk
Annonce materialer: annonce-mat@ugebrev.dk
Bogholderi: bogholderi@ugebrev.dk

Skriv til os på: kontakt@ugebrev.dk.
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.
Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Forbindelsesvej 12, 2. tv
2100 København Ø

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

I vores Nytårsudgave af Formue der udkommer d. 8. januar udpeger vi vores 10 vinderaktier for 2022. I denne særudgave får du dog meget mere end det.

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.
*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[esi iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]