Matas opdaterede i ugens løb på omsætningen i 3. kvartal af regnskabsåret, som indeholder det vigtige julesalg. Selvom omsætningen ifølge Matas blev ”som forudset”, kan der ikke entydigt drages noget lettelsens suk hos aktionærerne.

Mens investorerne afventer flere strategiske udmeldinger om Matas’ fremtid fra den næsten nytiltrådte CEO Gregers Wedell-Wedellsborg, var den kalenderlagte trading update for 3. kvartal et vigtigt nyhedspunkt i forhold til den nuværende udvikling i Matas. En udvikling, der især i regnskabsårets 2. kvartal (juli-sep) har skuffet, som følge af en svag omsætningsudvikling med en betydelig effekt på indtjeningen.

Trading-updaten den 9. januar er en urevideret opgørelse af omsætningen for 3. kvartal (okt-dec) i det forskudte regnskabsår...