Del artiklen:

Novo Nordisks helt stor væksthåb Semaglutide er nu et skridt nærmere godkendelse i USA efter entydig anbefaling fra et FDA-nedsat udvalg. Solidt 3. kvartalsregnskab med opjustering blev fremlagt i begyndelsen af november.

Den 1. november fremlagde Novo Nordisk et fornuftigt regnskab for 1-3. kvartal 2017. Omsætningen og selve produktsalget er steget med 2%, og det er positivt, at Novo Nordisk fortsat formår at klemme mere ud af på bundlinjen gennem effektiv og stram styring af de driftsmæssige omkostninger. Således er de samlede driftsomkostninger holdt fuldstændigt i ro, hvilket betyder, at EBIT-driftsresultatet er forbedret med 5%.

128% vækst i Tresiba-salget

De helt store vækstdrivere for produktsalget er fortsat ny-generation insulin salget anført af Tresiba, samt GLP-1 medikamentet Victoza og de deraf afledte produkter.

Ny-generation insulin salget er steget med 128% til 6,3 mia. kr, mens det samlede salg for Victoza (inkl. Saxenda) er steget med 19% til 18,7 mia. kr. Til gengæld oplever Novo Nordisk en fortsat, men dog langsom erodering af salget af moderne insuliner samt humane insuliner. Det samlede salg af disse to insulin-klasser er faldet med ca. 4%. Alt i alt kan Novo Nordisks divisions for diabetes og fedme dog fremvise en samlet vækst på 7%.

Til gengæld storbløder Novo Nordisks andet forretningsben for biopharmaceutisk medicin fortsat. Salget er her faldet med 18%, drevet af et dyk i salget af væksthormoner på 25% og et dyk i salget af andet biopharmaceutisk medicin (primært østrogen-hormonet Vagifem) på 54%. Det er dog positivt, at salget af blødermedicin drevet af Novo-Seven og NovoEight holder sig stabilt med et salg på 7,7 mia. kr.

Prissætning afspejler ikke reduceret risiko

Novo Nordisk har i forbindelse med 3. kvartalsregnskabet opjusteret forventningerne til hele 2017, som følge af at Victoza og Tresiba fortsætter med at udvise et stærkt og robust salg. Desuden opjusteres forventningerne som følge af et aftagende pres fra den amerikanske dollar, hvor kursfaldet set tidligere i 2017 nu tilsyneladende er ved at stabilisere sig.

På den baggrund forventer Novo Nordisk en afrapporteret salgsvækst på 0-1% mod tidligere -2% til +1%. Desuden forventes nu en vækst i EBIT-driftsresultatet på 0-3% mod tidligere et interval på -3% til +1%. Dermed er Novo Nordisks guidance nu i tråd med vores egne estimater, som lyder på en samlet 2017 omsætning på 114-116 mia. kr.

Til gengæld vurderer vi nu, at det er realistisk at Novo Nordisk vil kunne ramme et EBIT-driftsresultat på 50 mia. kr. mod tidligere 49 mia. kr. Desuden hæver vi vores estimat for overskuddet efter skat fra 38 mia. kr. til 39 mia. kr.

Vi vurderer fortsat, at Semaglutide har et peaksale potentiale på op imod ca. 5 mia. USD årligt. Og det er ligeledes fortsat vores opfattelse, at Semaglutide vil blive den absolut vigtigste vækstdriver for Novo Nordisk over de kommende år. Semaglutide genererer et vægttab, der er cirka det dobbelte af hovedkonkurrenten Trulicitys, hvortil kommer et blodsukkerdrop på 0,4% i Semaglutides favør.

Semaglutide godkendt inden nytår

Vi ser det som nærmest 100% sikkert, at FDA inden nytår vil godkende Semaglutide, ovenpå den entydigt positive afstemning i oktober.

Novo Nordisk aktien handles p.t. omkring kurs 320, hvilket modsvarer en markedsværdi på 800 mia. kr. Med et forventet overskud på 39 mia. kr. i 2017 handles aktien til en P/E på 20,5.

Vi vurderer, at det er en alt for konservativ prissætning af aktien, nu hvor man har overstået det vigtige FDA-møde i oktober for Semaglutide. Vi mener fortsat, at aktien skal handles relativt højt på nøgletal baseret på udsigten til stigende vækstrater over de kommende år drevet af dels en fortsat vækst i diabetesmarkedet, og dels en realistisk forventning om stigende markedsandele inden for særligt Basal-insulin markedet og GLP1-markedet. På den baggrund ser vi fortsat en P/E på 25 som en mere fair prissætning af aktien fremadrettet, hvilket vil svare til en markedsværdi på 975 mia. kr. Vi fastholder en klar købsanbefaing på Novo Nordisk og hæver vores 12 måneders kursmål fra 385 til 395.

Børskurs på analysetidspunktet: 320,80

AktieUgebrevets kursmål (12 mdr): 395,00