Del artiklen:

Efter nogle svære kvartaler er Novo Nordisk igen tilbage på sporet og har fremlagt et stærkt 1. kvartalsregnskab. Aktien kan nu blive højinteressant frem mod en ventet godkendelse af Semaglutide i 2. halvår 2017. 

Novo Nordisks regnskab for 1. kvartal 2017 viste ganske solid vækst på både top- og bundlinje. Markedet belønnede da også Novo Nordisk aktien prompte og sendte aktien op med næsten 7%.

Selskabets overordnede omsætning er steget med 4% til 28,7 mia. kr og driftsresultatet på EBIT-niveau er faktisk forbedret med hele 10% til 13,5 mia. kr. Til gengæld er de samlede finansielle og skatterelaterede udgifter steget med 17% til 3,3 mia. kr, hvilket betyder at resultatet efter skat landede på 10,2 mia. kr, svarende til en forbedring på 7% i forhold til 1. kvartal 2016.

Tresiba og Victoza driver væksten
Selve produktsalget er i årets første 3 måneder steget med 5% til 28,5 mia. kr. Dette til trods for et vedvarende prispres på det amerikanske marked i basal-insulin priserne samt negative ændringer i tilskudsordningerne fra sygeforsikringen. Novo Nordisks samlede salg indenfor diabetes og fedme er steget med 13% til 23,8 mia. kr. De absolut primære vækstdrivere er nok engang ny-generation basal insulinen Tresiba samt GLP1-analogen Victoza.

Tresiba-salget er vokset med 174% til 1,5 mia. kr, og Tresiba er nu lanceret i 55 lande på verdensplan. I USA har Tresiba opnået bred tilskudsberettigelse (sygeforsikringsdækning), hvilket også gælder Japan, hvor Tresiba nu sidder på 40% af markedet for basal-insulin.

Victoza-salget er vokset med 25% til 5,8 mia. kr, primært drevet af en fortsat massiv vækst i Nordamerika (USA primært) på 32%. Selvom konkurrencen fra én-gang-ugentlig GLP-præparatet Trucility fortsat er stor, så er det generelle GLP1-marked vokset med mere end 25%, hvilket Victoza fortsat nyder gavn af. Victozas andel af GLP-1 markedet i USA er faldet fra 62% for et år siden til nu 54%.

Novo Nordisks driftsudgifter er holdt fuldstændigt i ro i 1. kvartal, og er dermed landet på 15,2 mia. kr. Dette betyder selvsagt, at væksten på toplinjen har vist sig direkte på bundlinjen i form af stigende indtjeningsmarginer. Bruttosalgsmarginen er således forbedret med 60 basispoint til 85,1%, på trods af fortsatte investeringer i produktionsfaciliteter. Til gengæld er en stigende del af omsætningen sket i mere prisstærke lægemidler som Tresiba og Victoza, hvilket dermed har styrket den overordnede brutto-indtjeningsmargin.
Aggressiv P/E frem mod Semaglutide afgørelse
Novo Nordisk har i forbindelse med 1. kvartalsregnskabet justeret en smule på den finansielle guidance for 2017. Samlet set betyder det efter vores vurdering, at Novo Nordisk faktisk har foretaget en mindre opjustering på forventningerne til nettoresultatet efter skat.

Vores estimat er derfor fortsat, at Novo Nordisk vil kunne realisere en omsætning på ca. 116 mia. kr. i 2017, og et EBIT på ca. 50 mia. kr. Dette vurderer vi nu som minimum vil være opnåeligt ud fra de afrapporterede forbedringer i indtjeningsmarginen her i 1. kvartal. Vi ser endvidere en mulighed for en opjustering, når vi kommer hen til 2. kvartal eller 3. kvartalsregnskabet. Efter skat estimerer vi nu overskuddet i 2017 til at blive på ca. 37,5 mia. kr. mod tidligere 37,0 mia. kr.

Novo Nordisk aktien handledes ovenpå regnskabet til en 2017 P/E på ca. 18,5. Vi vurderer fortsat, at denne P/E er for lav taget i betragtning at selskabet formentlig i begyndelsen af 4. kvartal 2017 vil få Semaglutide godkendt i USA. Vi opererer med et peaksale for Semaglutide på 5 mia. USD, modsvarende ca. 35 mia. kr, begrundet i de særdeles stærke data set i de kliniske studier. Her viste Semaglutide statistisk signifikante reduktioner i kardiovaskulære bivirkninger og vægtreduktioner, hvilket ikke er set i tilnærmelsesvis samme grad hos hovedkonkurrenten Trulicity fra Eli Lilly. Vi vil desuden argumentere for, at i takt med at vi nærmer os FDA-afgørelsen for Semaglutide, vil Novo Nordisk kunne bære en højere P/E alene baseret på en spekulativ forventning om godkendelse, og deraf afledt større vækstrater i årene 2018 og frem.

Vi vurderer på den baggrund, at Novo Nordisk aktien bør handles til en 2017 P/E på ca. 24-25, frem for vores tidligere estimat om en P/E på 22-23. Vi fastholder en langsigtet købsanbefaling på aktien og hæver 12-måneders kursmålet til 375

læs hele udgivelsen her

Peter Aabo, NordicBioInvestor.com

Børskurs på analysetidspunktet: 270,80 AktieUgebrevets kursmål (12 mdr): 375,00

Læs tidligere analyser af Novo Nordisk her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: