Del artiklen:

Der har ikke været tvivl om, at krisen i Novo Nordisk længe har påvirket NNIT, men med en begyndende optimisme hos investorerne i Novo Nordisk og en vigtig kontraktforlængelse har NNIT-aktien også rettet sig. Værdiansættelsen levner dog p.t. ikke plads til megen upside på kort sigt.

Ser vi isoleret på udviklingen i 1. kvartal kunne NNIT præstere en meget flot organisk vækst på 8%. Den ligger pænt over vækstforventningen for 2017, som med 1-5% skal betragtes lidt som et overgangsår. Der er dog 2 forhold som betyder, at væksten ikke giver et helt retvisende billede. Korrigerer man for påskens placering i april i år, og tager højde for, at der i kvartalets omsætning til Novo Nordisk indgår meget hardware-salg (med lav-margin), så er den organiske vækst nærmere 4,5%, og dermed ikke helt så imponerende, men stadig pænt og helt i toppen af årsforventningen.

2. halvår bliver dog noget sværere, da flere betydende flerårskontrakter først begyndte at bidrage med omsætning i 3. og 4. kvartal 2016. Derfor bliver sammenligningsgrundlaget for den organiske vækst lidt sværere i 2. halvår.

1. kvartal viste også, at skaleringen og internationaliseringen af forretningen fortsætter. Vi så f.eks. en 22% vækst i antallet af medarbejdere i ikkevestlige lande i forhold til samme kvartal sidste år.

Novo-risiko mindsket
Den 4. maj kunne NNIT og Novo offentligøre, at man havde forlænget den store kontrakt på driften af Novos kerne-IT med 5 år fra udgangen af 2017 til udgangen af 2022, og med ikrafttræden allerede 1. januar 2017.

Kontrakten i sig selv bidrager ikke voldsomt til NNIT’s økonomi med en kontraktværdi på 1 mia. kr, en løbetid på 6 år og dermed en årlig omsætning omkring 166 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at Novos andel af NNIT’s omsætning i 2016 var 1,24 mia. kr. Til gengæld er kontrakten udtryk for et fælles grundlag for fortsat samarbejde og den skaber mulighed for en lang række tilkøb af services, projekter, m.v., som vil ligge i naturlig forlængelse af driften af Novos kerne-IT.
Aktiekursen i NNIT steg ikke efter kontraktforlængelsen, hvilket kan indikere, at kontraktsummen var skuffende i nogles øjne, eller at kontrakten isoleret set ikke har en kæmpe værdi. Det skal dog også noteres, at aktien var steget med små 5% i dagene op til offentliggørelsen.

Anbefalingerne ligger fortsat kun på sælg eller hold, og der har ikke været opjusteringer af estimaterne endnu. På lidt længere sigt for 2018 og 2019 forventes en vækst på 6%, hvilket er i tråd med NNIT’s egne langsigtede mål på mindst 5%. P.t. er det altså umiddelbart svært at se nogen stor kursupside på kort sigt – selv hvis NNIT indfrier målsætningen for den organiske vækst.

Aktiekursen har nu nået målområdet fra vor analyse i slutningen af januar ovenpå årsregnskabet, og den er således steget mere end 10%. Det er fristende at hæve kursmålet ovenpå kontrakforlængelsen med Novo, som bør lægge en lille dæmper på markedets frygt for den fremtidige omsætning fra Novo. Kigger vi på værdiansættelsen af NNIT, er det dog svært med en P/E på 22 for 2017 og 20,7 for 2018 at berettige en forhøjelse af kursmålet på nuværende tidspunkt.

Vi ser fortsat et pænt vækstbillede for NNIT for de kommende år, da man indtil videre med succes har formået kontinuerligt at øge omsætningen fra non-Novo kunder, som steg til 55% i 1. kvartal 2017.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 207 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 200-220

Læs tidligere analyser af UIE her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: