Der har ikke været tvivl om, at krisen i Novo Nordisk længe har påvirket NNIT, men med en begyndende optimisme hos investorerne i Novo Nordisk og en vigtig kontraktforlængelse har NNIT-aktien også rettet sig. Værdiansættelsen levner dog p.t. ikke plads til megen upside på kort sigt.

Ser vi isoleret på udviklingen i 1. kvartal kunne NNIT præstere en meget flot organisk vækst på 8%. Den ligger pænt over vækstforventningen for 2017, som med 1-5% skal betragtes lidt som et overgangsår. Der er dog 2 forhold som betyder, at væksten ikke giver et helt retvisende billede. Korrigerer man for påskens placering i april i år, og tager højde for, at der i kvartalets omsætning til Novo Nordisk indgår meget hardware-salg (med lav-margin), så er den organiske vækst nærmere...