Årsregnskabet viste flot fremgang, og at vækstpotentialet i RTX’ egne nye produkter er intakt. Fremgangen på bundlinjen er dog skabt af, at udviklingsomkostningerne til de nye produkter aktiveres i balancen.

Årsregnskabet 2016/17 for RTX viste en fortsat god vækst i både omsætning (9,6%) og EBIT (9,9%), hvor forsyningskædeproblemerne i 2. kvartal ikke umiddelbart er synlige.

Især regnskabet for 4. kvartal bragte RTX i mål for helåret med en omsætningsvækst på 17,6% (22,5% excl. valutaeffekt) og en EBIT-vækst på 119,3%. CEO Peter Røpke bekræftede i forbindelse med præsentationen af årsregnskabet i denne uge, at problemerne nu er overstået og ikke ser ud til at have kostet på kundesiden.

Til gengæld har det internt i RTX kostet et stort ressourceforbrug, som er...