Afkastet i Pensionsporteføljen er ÅTD 7,7 procent, hvilket er fjerdebedst blandt de 34 investeringsforeninger med danske aktier. Den bedste forening ligger tre procentpoint foran os.

Umiddelbart finder vi resultatet tilfredsstillende, set i lyset af at vi over den seneste måned har skuet gradvist ned for aktierisikoen, og dermed har vi indstillet os på at betale en forsikringspræmie for den lavere risiko.

Vi ser fortsat stor risiko for, at de generelle aktiemarkeder er i gang med en slutspilsfase efter seks år med stigende aktiemarkeder og historisk høje værdiansættelser. Vi har tidligere påpeget, at en slutspilsfase kan udspille sig over flere måneder, og derfor er det stort set umuligt at forudsige timingen i den ultimative top. Vi ser dog signaler i aktiemarkedet som...