Del artiklen:

Afkastet i Pensionsporteføljen er ÅTD 7,7 procent, hvilket er fjerdebedst blandt de 34 investeringsforeninger med danske aktier. Den bedste forening ligger tre procentpoint foran os.

Umiddelbart finder vi resultatet tilfredsstillende, set i lyset af at vi over den seneste måned har skuet gradvist ned for aktierisikoen, og dermed har vi indstillet os på at betale en forsikringspræmie for den lavere risiko.

Vi ser fortsat stor risiko for, at de generelle aktiemarkeder er i gang med en slutspilsfase efter seks år med stigende aktiemarkeder og historisk høje værdiansættelser. Vi har tidligere påpeget, at en slutspilsfase kan udspille sig over flere måneder, og derfor er det stort set umuligt at forudsige timingen i den ultimative top. Vi ser dog signaler i aktiemarkedet som indikerer, at det er på vej mod en vis udmattelse.

I selve porteføljen solgte vi fredag Nets, som er købt for ganske nylig. Et par dage efter indkøbet for nylig kom det frem, at Danske Banks Mobilepay er parat med en konkurrent til Nets’ betalingsservice. Vi ser stor risiko for et meget hurtigt skifte hos kunderne, både forbrugere og virksomheder, da Mobilepay er billigere end BS. Kunderne betaler op til ni kroner for en BS overførsel, og prisforskellen kan booste tempoet i adfærdsskiftet.
Vi øgede samtidig andelen i Bear DAX fra 20 til 30 procent af kapitalen. Det sker i lyset af, at euforien på det seneste har skubbet aktiemarkederne yderligere op, mens stadig mere peger i retning af pres på aktiemarkederne, bl.a. renteforhøjelser fra FED og ECB, samt vigende tro på, at Trump kan komme igennem med de forventede store skattelettelser. Se analyse herom i Økonomisk Ugebrev Finans søndag.

Grundlæggende er vi aktuelt komfortable med en aktieandel på 50 procent af den samlede kapital, og den vil blive fastholdt indtil videre.

se Pensionsporteføljen her

læs hele udgivelsen her

Morten W. Langer

 

Hvad er Pensionsporteføljen?
Pensionsporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres med en tidshorisont på 1-3 år for sine handler. Porteføljens mål er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både op- og nedturer. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering.

Del artiklen: