Del artiklen:

Forspringet for AktieUgebrevets Pensionsportefølje i forhold til det generelle aktiemarked er på det seneste blevet yderligere indsnævret, men vi ligger fortsat en smule foran. Det koster fortsat med vores relativt forsigtige investeringsstrategi.

Vi har i denne uge justeret lidt på porteføljens sammensætning, idet der er opstået flere spændende købsmuligheder. Samtidig fortsætter det europæiske aktiemarked med at vise styrke, mens det amerikanske aktiemarked groft sagt ligger fladt. Forstærkes svagheden på det amerikanske aktiemarked, vil det trække de europæiske aktiemarkeder med ned.

Efter fire indkøb og to salg i denne uge, er porteføljen 70% investeret i danske aktier. Vi solgte Vestas, da den efter 40% stigning på tre måneder har nået den tidligere top omkring 560. Vi forventer konsolidering på dette kursniveau, da der skal ekstra kræfter til at bryde her. Samtidig solgte vi ETF’en Lyxor VIX, som har været en sur erfaring i det aktuelle marked.
Til gengæld har vi købt fire nye poster, som vi ser gode muligheder i, også i eventuelle negative markeder. Vi har længe luret på Novo Nordisk, hvor vi særligt har afventet en afslutning på udlandets enorme nettosalg de seneste måneder. Vi begynder at se indikationer på dette, selvom billedet langt fra er entydigt.

Samtidig synes investorerne fortsat at trække over mod mere defensive sektorer. Det er samtidig vores begrundelser for at købe Carlsberg og Novozymes, som sammen med Novo har præsteret ganske godt i denne uge.

Carlsberg handles betydeligt billigere end peer group selskaberne, og det forventer vi vil blive belønnet ved den igangværende sektorrotation. Novozymes er fortsat en stærk langsigtet case, og det har udlandet også belønnet med massive nettokøb de seneste måneder.

se Pensionsporteføljen her 

læs hele udgivelsen her

Morten W. Langer

 

Hvad er Pensionsporteføljen?
Pensionsporteføljen er en fiktiv portefølje, som er AktieUgebrevets bud på, hvordan en privat portefølje kan administreres med en tidshorisont på 1-3 år for sine handler. Porteføljens mål er at opnå et højere afkast end markedets gennemsnit over en årrække med både op- og nedturer. Vi anbefaler, at modelporteføljen anvendes som inspiration og ikke til kopiering.

Del artiklen: