Del artiklen:

Nordeas regnskab for 1. kvartal indeholdt små positive tegn, og der er plads til en mindre stigning i aktiekursen de næste 3-6 måneder.

Nordeas regnskab for 1. kvartal var uden store overraskelser, men der var dog samlet set flere små positive tegn på, at fremtiden ser lidt pænere ud. Toplinjen viser fremgang, og der arbejdes fortsat på mange planer i de interne programmer, der skal udvikle, strømline og ikke mindst effektivisere arbejdsgange og organisationen generelt. Det er dog basalt set en fremgang i den økonomiske samfundsaktivitet og/eller en rentestigning, der skal til for at øge indtjeningen for alvor.

Nedskrivningerne er fortsat på et ganske overkommeligt niveau, og der er små udsving at spore fra kvartal til kvartal. I forhold til 1. kvartal 2016 er der tale om en marginal stigning i nedskrivningsprocenten fra 13 basispunkter (0,13%) til 14 basispunkter. I forhold til 4. kvartal 2016 er der tale om et fald fra 16 til 14.

De udfordrede sektorer er stadig – og ikke overraskende – olie og offshore, som tilsammen tegner sig for mere end 75% af nedskrivningerne. Det er et lille fald i forhold til sidste kvartal, hvor tallet var over 90%. Nedskrivningerne forventes fortsat på et højt niveau i disse 2 sektorer i de kommende kvartaler, mens der synes at være styr på den øvrige kreditbog.

Pres på Sverige
Nordea lægger i sit regnskab et hårdt pres på den svenske regering. Næsten 1/5 af CEO Casper von Koskulls indledende kommentar handler om de stigende regulatoriske vanskeligheder og omkostninger i Sverige. Senest har en ny afgift til dækning af fremtidige bankkriser (”resolution fee”) fået Nordea til at genoverveje sin placering af hovedkontor. Det oplyses direkte, at muligheden for at flytte hovedkontoret til Danmark eller Finland undersø-ges for derigennem at opnå lige vilkår med andre multinationale banker. CEO håber at have en afklaring og beslutning allerede inden sommer, men det ligger ikke helt fast. En flytning vil sandsynligvis blive belønnet af aktiemarkedet, da det bortset fra eventuelle engangsomkostninger vil betyde en lempelse af det fremtidige omkostningsniveau.
Mulig fusion med ABN Amro
Der har været stille på rygtebørsen omkring en mulig fusion mellem Nordea og hollandske ABN Amro. Det hollandske parlamentsvalg er nu overstået uden overraskelser, og vejen er således banet for fornyede drøftelser. Om ikke andet på rygteplan. Alternativt synes det heller ikke helt usandsynligt, at Nordea kunne være interesseret i andre opkøb, inden konjunkturerne for alvor kommer op i gear. Siden vor seneste omtale ligger aktiekursen fuldstændig uforandret på 83,50. Der er dog i perioden fragået udbytte på knap 4,85 kr. svarende til et afkast på næsten 6%. Kursgrafen viser, at kurven er knækket en smule for Handelsbanken og Nordea i 2017, hvis man sammenligner med 2016, hvor bankaktierne efter Brexit bevægede sig opad med en meget stor korrelation.

Som udgangspunkt er vores holdning til Nordea-aktien uændret, men vi ser nu en lidt større sandsynlighed for en ny stigning til toppen af vort kursmålsinterval i kølvandet på:
• Forbedrede konjunkturer
• Nyt om hovedkontor-sagen
• Genopblussede M&A-rygter Helt konkret modsvarer det en stigning på 5-10% i Nordea-aktien til et niveau omkring 90 henover de næste par måneder.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 83,20 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 80-90

Læs tidligere analyser af Nordea her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: