Der var ikke mange lyspunkter i Sydbanks halv-årsregnskab, som viste at man er presset på flere fronter. Aktiemarkedet synes dog at have indtaget et for pessimistisk syn på Sydbank og flere branchekolleger.

Der er fortsat tilbagegang i udlånet, pres på rentemarginalen og toplinjen og stigende omkostninger. Dertil kom en ekstra landbrugsnedskrivning og en beholdningsindtjening, der for 3. kvartal i træk gav et negativt resultat. Sluttelig var der også en nedpræcisering af det forventede resultat efter skat til den nedre del af intervallet på 1.340-1.540 mio. kr. Udlån er stadig under pres, og det blev sagt flere gange på telefonkonferencen, at konkurrencen er benhård. Det blev også tilføjet, at banken har styret udenom væsentlige dele af ejendomssektoren af...