Del artiklen:

Parken Sport & Entertainment (PSE) nedjusterede forventningerne til helårsresultatet allerede efter 1. kvartal, som endte med et tocifret millionunderskud. Men aktiekursen var stort set upåvirket af både resultat og nedjustering.

PSE’s 1. kvartalsregnskab meldte om en beskeden fremgang i omsætningen, men en dramatisk tilbagegang på bundlinjen. Mens omsætningen steg med 3,6% blev bundlinjeresultatet således ændret fra et nulresultat i 2016 til et bragende underskud på 28 mio. kr. i år.

Men når aktiemarkedet stort set ikke reagerede på disse dårlige nyheder, er der en fornuftig grund til det. I nedenstående tabel har vi ændret lidt på regnskabsopstillingen, så to markante poster mellem top- og bundlinjen får den fremtrædende plads, som de fortjener. De to poster er henholdsvis Transferaktiviteter og Særlige poster:

1. del af forklaringen: Transferaktivitet. Selvom FCK & Stadion omsætningsmæssigt kun er den tredjestørste division i koncernen, er det ubetinget den division, som leverer de største udsving indtjeningsmæssigt. Det er da også her vi finder første del af forklaringen på det dårlige 1. kvartalsregnskab.

I 1. kvartal 2016 solgte FCK nemlig Daniel Amartey til Leicester City, og det blev dengang oplyst, at salget forventes at få en positiv virkning på resultat før skat på 34 mio. kr. En handel i den størrelsesorden skævvrider sammenligningsforholdet mellem
1. kvartal i 2016 og 2017.

2. del af forklaringen: Særlige poster. Anden del af forklaringen på PSE’s dårlige 1. kvartalsregnskab ligger i afsnittet med Særlige poster. Denne neutrale betegnelse dækker over en bøde på 13 mio. kr. plus omkostningerne til egen forsvarer i den sag om kursmanipulation, som tidligere er beskrevet indgående i Økonomisk Ugebrev Ledelse.

Hverken tocifrede millionbøder for ulovligheder eller manglen på ekstraordinært store indtægter fra spillersalg kan betragtes som del af Parkens normale drift, og det rigtige billede af 1. kvartal får vi derfor i tabellens næstøverste linje. Den fortæller, at Parken ganske vist havde underskud i 1. kvartal, men dels var det beskedent, og dels var det faktisk mindre end i fjor.

Mht. nedjusteringen på helårsniveau kan det tilføjes, at PSE har besluttet at lukke urentable centre i fitness.dk, og det kan på kort sigt få en negativ effekt på bundlinjen. Men på lidt længere sigt vil det medføre en forbedring af indtjeningen, så reelt er det en god nyhed. Det anerkendte investorerne da også ved ikke at lade nedjusteringen påvirke aktiekursen nævneværdigt.

Målsætning baseret på lave forventninger
Parkens indtjening er i høj grad afhængig af FCK’s sportslige succes, og FCK har nu officielt vundet det danske mesterskab. Eftersom det har været en uofficiel kendsgerning i lang tid, er det dog uden betydning for aktiekursen på kort sigt.

Men vi hæfter os ved, at PSE’s forventninger til helåret er baseret på FCK’s deltagelse i Europa League, som klubben ender i, hvis det ikke lykkes at kvalificere sig til Champions League gruppespillet. Det er i Champions League de store penge ligger, så hvis det lykkes FCK at komme videre hertil, vil det ganske givet medføre en betydelig opjustering af PSE’s forventninger til 2017.

Med opstramningen af fitness.dk (som medførte en nedskrivning af goodwill i 2016 på 120 mio. kr.) og den sportslige overlegenhed, som FCK efterhånden har oparbejdet i forhold til konkurrenterne i Superligaen, ser vi ingen begrundelse for at handle PSE til under den indre værdi, som p.t. kurs 102.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

Børskurs på analysetidspunkt: 89,00

AktieUgebrevets kursmål (6 mdr.): 95-105 

 

Del artiklen: