Scandinavian Tobacco Group (STG) opererer på et vigende marked, og det påvirker kursen negativt. Men efter det seneste kursfald tilbyder STG-aktien nu et forventet direkte afkast på 7,05% i form af udbytte.

Isoleret set giver det mening at være skeptisk overfor et selskab, som ikke forventer nogen nævneværdig vækst i omsætningen. Men det er ikke ensbetydende med at aktier i et sådant selskab ikke kan være en god investering.

STG’s adm. direktør formulerede det udmærket i forbindelse med selskabets 3. kvartalsregnskab, da han sagde, at de er en virksomhed, hvor man ikke skal være så optaget af salget, men mere af indtjeningen og cash flow. Det bør strengt taget gælde for alle selskaber, da det er indtjeningen – og ikke omsætningen – man kan sende videre til...