Del artiklen:

Skal aktionærerne blive nervøse, når hovedaktionæren i et selskab sælger sine aktier efter et skuffende årsregnskab? Ikke nødvendigvis.

I september 2015 fordoblede Henrik Lind sin ejerandel i SKAKO til 30,6%. Handelskursen blev ikke oplyst, men børskursen for SKAKO’s aktier var dengang 27. Det viste sig at være en særdeles god handel, da kursen efterfølgende steg med raketfart, og toppede i 137 et år senere.

Det viste sig dog at være en uholdbar kurs, som siden er sivet stille og roligt nedad. Dog ikke længere ned, end Henrik Lind i april kunne afhænde hovedparten af sine aktier med en betydelig gevinst. Henrik Linds selskab Lind Invest ApS nedbragte således sin ejerandel af SKAKO fra 30,6% til 4,8%.

Handelsprisen oplyses heller ikke denne gang, men børskursen for SKAKO’s aktier var på dette tidspunkt 75, så der er næppe tvivl om, at Henrik Lind har tjent rigtig godt på sine SKAKO-aktier. Og det samme har de investorer, som bl.a. på AktieUgebrevets købsanbefaling ved kurs 27 den 4. november 2015 har tredoblet deres investering det seneste 1½ år.

Men er det så slut nu? Kursen har været sivende det seneste halve år, årsregnskabet var skuffende, og hovedaktionæren sælger ud. Budskabet kan vel næsten ikke blive tydeligere?

Så enkelt er det imidlertid ikke:
For det første bør det bemærkes, at hovedaktionæren ikke bare satte sine aktier til salg på børsen, men solgte dem til to af sine bestyrelseskolleger i SKAKO.

Henrik Lind havde tilsyneladende nået det mål for SKAKO-investeringen, som hans investeringsstrategi definerede, men det er ikke ensbetydende med, at selskabet dermed bliver til et dårligt køb for en investor med en anden strategi. Sådan som det åbenbart er tilfældet for de nye aktionærer, som sidder inde med den samme insiderinformation, som Henrik Lind havde.

For det andet har den sivende aktiekurs i høj grad sammenhæng med den ekstreme kursstigning, som SKAKO leverede op til kurstoppen i 137. Den var uden sammenhæng med virkeligheden, og blev drevet af kortsigtede spekulanters jagt på en hurtig gevinst i en forholdsvis illikvid aktie.

Som Henrik Linds solide gevinst på SKAKO illustrerer, er der ikke noget problem i at investere i en illikvid aktie, hvis man er parat til at lade tiden arbejde for sig. Den indstilling delte spekulanterne omkring SKAKO ikke, og det resulterede i en voldsom kortsigtet stigning og et næsten lige så voldsomt fald. Inden kursen til sidst fandt sig et nogenlunde stabilt leje på et betydeligt højere niveau, end før den Klondike-agtige jagt på guldet startede.
For det tredje erklærer vi ganske vist årsregnskabet 2016 for skuffende, og at dømme efter kursbevægelsen i SKAKO-aktien var resten af markedet enig med os. Men det betyder ikke, at SKAKO dermed er en dårlig investering på lidt længere sigt.

Vi var skuffede over, at selskabets overskud på 16,45 mio. kr. kun lige akkurat nåede indenfor den forventede ramme på 15-25 mio. kr, og en forventning til det kommende regnskabsår om et primært driftsresultat i intervallet 15-20 mio. kr. imponerede heller ikke. Det lægger kun op til status quo i forhold til 2016-resultatet, og stagnation driver ikke aktiekurser i vejret.

Man kan dog stille spørgsmålstegn ved, om en stigende ordrebeholdning og et stigende aktivitetsniveau hænger særlig godt sammen med den udmeldte forventning om stagnation på resultatsiden. Man kan også overveje, om de to bestyrelsesmedlemmer Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Rasmussen i fællesskab (gennem selskabet Frederik2 ApS) ville øge deres ejerandel af SKAKO til 32,7%, hvis perspektiverne for selskabet var dystre? På kort sigt anser vi SKAKO for at være prissat korrekt ved niveauet 75-80, men en opjustering i halvårsregnskabet vil ikke komme som en overraskelse.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

 

Børskurs på analysetidspunktet: 75,00 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 80-90

Læs tidligere analyser af SKAKO her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

 

Del artiklen: