Del artiklen:

Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord Bank har præsteret store resultatfremgange i første kvartal. Alle tre institutter hjælpes godt frem af markant stigende kursreguleringer. Der er stadig et godt stykke vej til målsætningerne om forretning af egenkapitalen. Kun Spar Nord viser klar fremgang i forretningsgrundlag og en lavere omkostningsandel.

Spar Nord Bank har i første kvartal 2017, bedre end Jyske Bank og Sydbank, formået at forene udlånsog omsætningsvækst med pænt stigende indtjening og afkast samt faldende omkostningsandel. Alle tre pengeinstitutter præsterede en markant fremgang i resultatet før skat og dermed også i det vigtige nøgletal, forrentning af egenkapitalen. Spar Nords fremgang var dog i mindre grad end Jyske Banks og Sydbanks baseret på en kraftig stigning i den volatile post kursreguleringer.

Ingen jubel over kvartalstal
Selv om aktiemarkedet ikke ligefrem modtog de tre bankers kvartalstal med jubel, klarede Spar Nordaktien sig bedst. Kursudviklingen skal dog også ses på baggrund af betydelige kursstigninger på 32-49 procent for de tre bankaktier over det seneste år. Spar Nord hævder sin stilling på baggrund af en bredt funderet fremgang. I modsætning til Jyske og Sydbank (og mange andre pengeinstitutter) kunne Spar Nord i kvartalet opvise fremgang i både udlånsvolumen og i nettorenteindtægter, og derudover også en tocifret procentfremgang i gebyrindtægterne.

Ifølge Spar Nords adm. direktør Lasse Nyby udvikler gebyrindtægterne sig ”rigtig godt”, især på blog- og formueområderne, markedsrenterne har hjulpet indtjeningen på obligationsbeholdningen, og banken har ”stort set” ikke tabt penge på udlån. Sydbanks fald i nettorenteindtægter er til dels en følge af nye opgørelsesmetoder for realkreditlignende lån, og et faldende lånevolumen.

Jyske Bank forklarer lavere renteindtægter med fortsat pres på marginalerne, især på erhvervslån, og lavere obligationsrenter. Det er modvirket af højere gebyrer fra realkredit og kapitalmarkedsaktiviteter.

Fremgang fra kursreguleringer
Alle tre institutter kan melde om markant faldende eller uændrede (Sydbank) lave nedskrivninger på udlån. Særligt Sydbank og Jyske Bank kan dog især takke stærkt stigende kursreguleringer for størstedelen af fremgangen i resultatet før skat. Det er ikke mindst kursreguleringer, der i første kvartal isoleret set har gjort det muligt for de tre banker at overopfylde deres målsætninger for afkastet af egenkapitalen.

Jyske Banks målsætning er at levere et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-12 procent, Spar Nord Bank vil nå 9-11 procent efter skat, mens Sydbank vil nå minimum 12 procent efter skat eller være i top-tre blandt de seks største banker. Med meget lave nedskrivninger opnår bankerne i første kvartal en forrentning på mellem 8 og 11 procent før skat, hvis man fratrækker resultateffekten af de betydelige positive kursreguleringer. Der skal trækkes yderligere 2-4 procentpoint fra disse tal, hvis man skal sammenligne med målsætningerne, som i almindelighed er efter skat.

Selv om pengeinstitutternes ledelser giver udtryk for betydelig tilfredshed med kvartalets resultat, er spørgsmålet, om de volatile kursreguleringer bliver afgørende for, om afkastmålsætningerne kan nås. Derfor kan det næppe overraske, hvis disse pengeinstitutter i de kommende år vil kaste yderligere kritiske blikke på omkostningerne.

Målt som andel af den grundlæggende omsætning, netto rente- og gebyrindtægterne, har udgifterne til personale og administration været stigende i Jyske Bank og Sydbank i første kvartal, mens Spar Nord Bank takket være de stigende indtægter har fået omkostningsandelen pænt ned. I Jyske Bank har ordførende direktør Anders Dam nu i kvartalsmeddelelsen varslet en ny kundefokuseret organisation, der – trods den flotte fremgang på bundlinjen – medfører en reduktion af antallet af ansatte med 50. Kan hænde, at der skal mere til i de kommende år, og at Karen Frøsig fra Sydbank må følge efter.

læs hele udgivelsen her

Morten A. Sørensen

Del artiklen: