Svag dansk økonomi, men mere robust end Europa

Billedet synes at gentage sig: Under økonomisk opsving udvikler dansk økonomi sig svagere end i det øvrige Europa. Og omvendt. Mens europæisk økonomi bremser hårdt op, ser Danmark ud til at holde nogenlunde stand. 

Økonomisk Ugebrevs konjunkturbarometer for dansk økonomi viser på ingen måde et prangende billede. Men på den anden side viser den hjemlige økonomi også en god robusthed i forhold til det meste af det øvrige Europa. Den samlede barometerstand ligger fortsat lige omkring neutrale nul, der typisk afspejler en moderat positiv BNP-vækst. Robustheden kommer til udtryk i, at de fleste europæiske lande hen over efteråret har vist stor svaghed, mens de fleste signaler for dansk økonomi har holdt sig nogenlunde uændret. Faktisk har industriproduktionen vist en...