Tryg-aktien spurter stadig afsted

Ovenpå en flot kursudvikling i efteråret, hvor resten af aktiemarkederne faldt sammen, har Tryg-aktien også i 1. kvartal 2019 gjort det bedre end markedet, og Tryg handler i dag på rekordniveau i underkanten af kurs 200. 

Stigningen i denne uge på over 5% kom i kølvandet på regnskabet for 1. kvartal, som med én enkelt undtagelse var pænt, men ikke nok til at ændre vores syn på den høje værdiansættelse.

De samlede præmieindtægter steg med 19,2%, hvilket dog primært kan henføres til Alka-købet som faldt på plads i november. Uden Alka steg præ-mierne med 6%, og det er pænt, når de seneste par år i bedste fald har budt på 0-2% vækst.

Der er enkelte andre engangselementer heri, som vil korrigere det reelle væksttal lidt længere ned, men det ødelægger ikke...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her