Del artiklen:

Værdiansættelsen af Brdr. Hartmann ser ud til at have sluppet forbindelsen med virkeligheden de seneste måneder med overdrevne stigninger og fald i aktiekursen.

Først blev selskabets årsregnskab straffet med et kursfald på 14% under den højeste omsætning i fire år. Forklaringen var en udskydelse af selskabets strategiske mål med ét år.

Derefter steg kursen med 25% i løbet af de næste to måneder på trods af, at den eneste væsentlige meddelelse fra selskabet i den periode handlede om en brand, som man efter en uges tid vurderede ikke ville få nogen betydning for hverken kunderne eller årsforventningerne

Og endelig fortsatte kursen opad efter offentliggørelsen af et 1. kvartalsregnskab, hvor en tilbagegang i det primære driftsresultat på 24% i bedste fald var som forventet, men i værste fald er forløberen for en nedjustering i halvårsregnskabet.

Den markante tilbagegang i indtjeningen springer i øjnene i 1. kvartalsregnskabet, men det er ikke så alvorligt, som det ser ud. Forklaringen skal findes i den kapacitetsudvidelse på de amerikanske markeder, som Brdr. Hartmann i øjeblikket er i gang med. De øgede produktionsomkostningerne i 1. kvartal med 10%, uden at der endnu skabes en tilsvarende omsætning.

At det dårlige bundlinjeresultat var ventet understreges da også af, at Brdr. Hartmann fastholder forventningerne til 2017 om en overskudsgrad på 11,0-12,5%.

Problemet ligger i stedet i den usikkerhed omkring markedsforholdene på nogle af selskabets markeder, som stadig er gældende.

Det oplyses ganske vist, at der er fremgang i kerneforretningen efter en periode ”præget af markedsmæssige udfordringer”, hvilket på almindeligt dansk betyder problemer. Men på baggrund af 1. kvartal kan man ikke konkludere, at disse problemer er løst.

At der er ”tegn på bedring” på det nordamerikanske marked er en vag udmelding, som investorerne ikke kan bygge en optimisme på. Og specielt ikke når det samtidig oplyses, at den sydamerikanske forretning er negativt påvirket af makroøkonomiske forhold, og at omsætningsstigningen i Nordog Sydamerika primært skyldes valutaudviklingen. På den baggrund er det isoleret set positivt at etableringen af en ny fabrik i USA og indkøring af to fabrikker i Argentina og Brasilien går som planlagt, men det fjerner ikke usikkerheden om, hvorvidt man på kort sigt vil være i stand til at udnytte den nye kapacitet optimalt.

I AktieUgebrevet nr. 10/2017 åbnede vi for en kursstigning i anden halvdel af året, hvis det viste sig, at udskydelsen af strategiplanens mål blot var en kortvarig forsinkning af selskabets vækstplaner. Den kursstigning har vi nu fået allerede inden halv-årsregnskabet, og uden at der efter vores vurdering er større sikkerhed for den forventede vækst i dag, end der var på tidspunktet for offentliggørelsen af årsregnskabet.

Vi ser derfor primært Brdr. Hartmanns 25% kursstigning de seneste to måneder som en overoptimistisk konsekvens af markedsstemningen, og anser den aktuelle kurs for at være for høj.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

Børskurs på analysetidspunktet: 380,50                                           AktieUgebrevets kursmål (3 mdr): 320-350

Læs analyser af Brdr. Hartmann her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

 

Del artiklen: