Udsigt til et generelt kursfald på ca. 2%

Copenhagen Benchmark (CB) fortsatte op i denne uge, men vi kan sandsynligvis se frem til en uge med enten en sidelæns eller svagt faldende tendens.

Som det ses af nedenstående figur har CB igen ramt loftet i den stigende kanal, som er illustreret med de to parallelle linjer. Den traditionelle reaktion herpå vil være et fald, som standser ved bunden i kanalen.

I dette konkrete tilfælde betyder det, at vi kan se frem til et fald i CB på ca. 2%, inden stigningen muligvis fortsætter.

Denne formodning bekræftes af, at de to seneste toppe har ligget på stort set samme niveau. Der har altså ikke været tilstrækkelig kraft i markedet til at drive CB op til en ny markant kurstop.

Et tilbagefald på et par procent vil også være en test af den brudte modstandslinje ved 1412, så en...