Del artiklen:

Per Aarsleff udsendte i begyndelsen af maj en kortfattet ”Profit Warning”, som sendte aktiekursen ned med 10%.

Nu er halvårsregnskabet offentliggjort, og dermed skal investorerne vurdere, om det drastiske kursfald var berettiget.
Det voldsomme kursfald kan ved første øjekast forklares med, at det primære driftsresultat (EBIT) i 1. halvår kun blev 110 mio. kr. mod 182 mio. kr. i samme periode i fjor. Et indtjeningsfald på 40% er en ganske dramatisk begivenhed, og set fra den vinkel er et kraftigt kursfald ikke overraskende.

Men der er flere andre forhold, som bør indgå i vurderingen af Per Aarsleffs værdiansættelse:

For det første faldt 1. halvårs EBIT ganske vist med 40%, men helårsforventningerne blev ”kun” sænket fra 430 mio. kr. til 375 mio. kr. Altså med 13%. Dermed lægges der op til et betydeligt bedre 2. halvår, end man oplevede i 1. halvår.

For det andet opererer Per Aarsleffs med store projekter, som kan give betydelige udsving i både omsætning og indtjening på kort sigt. Uden at der deraf kan udledes noget om selskabets langsigtede profitabilitet.

For det tredje fastholder man forventningen om en vækst i omsætningen på 5% i forhold til i fjor. Nedjusteringen er altså ikke udtryk for en afmatning i selskabets aktivitetsniveau. Den skyldes i stedet primært nedskrivninger på enkeltstående projekter i 1. halvår.

Når der samtidig oplyses om høj tilbudsaktivitet og forventning om fortsat høj kapacitetsudnyttelse, bliver det store kursfald umiddelbart vanskeligt at forstå. Ikke mindst fordi Per Aarsleff målt på nøgletal er en af børsens billigste aktier.
Men måske er investorernes opførsel alligevel ikke irrationel, men kan forklares med markedets stigende skepsis mht. fremtiden.

Per Aarsleff har i høj grad nydt godt af de seneste års forbedrede konjunkturer, og aktiens kurs steg 563% på kun tre år fra efteråret 2012 frem til efteråret 2015. Dermed er der næppe noget kursefterslæb i Per Aarsleff-aktien. Samtidig må investorerne så småt begynde at overveje, hvilken kurs de økonomiske udsigter både lokalt og internationalt kan begrunde, hvis kursen ikke længere skal indeholde betydelige vækstforventninger.

Eftersom aktiekurserne som tommelfingerregel begynder at tilpasse sig den forventede fremtid på 6-9 måneders sigt, kan kursfaldet i Per Aarsleff være et indledende skridt i retning af en større markedsjustering af aktiekurserne.

Vi forventer i første omgang en sidelæns bevægelse i Per Aarsleffs aktiekurs frem mod årsregnskabet 2016/17, hvor forventningerne til det kommende regnskabsår kan få en meget betydelig effekt på aktiekursen.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

Se tabel “Seneste kvartal og regnskabsåret indtil nu” her 

Del artiklen: