Del artiklen:

SP Group åbnede regnskabsåret med en opjustering af forventningerne allerede efter 1. kvartal, og det belønnede aktiemarkedet med en kursstigning på 16%.

Selvom det er usædvanligt at opjustere forventningerne så hurtigt, er en kursstigning på 16% mindst lige så usædvanlig. Der er dog ikke nødvendigvis tale om en overreaktion fra investorernes side.

En væsentlig del af forklaringen finder vi i en enkelt sætning i 1. kvartalsregnskabete: ”Hvis SP Group kan fortsætte med at accelerere i det nuvæ-rende marked, kan såvel aktiviteten som resultatet blive endnu større i 2017”. Eller sagt med andre ord, så kan investorerne godt begynde at forberede sig på endnu en opjustering i løbet af året.

Ganske vist indledes sætningen med ordet ”hvis”, og den pessimistiske læser kan med en vis ret afvise sætningen med begrundelsen, at den reelt ikke siger noget. For selvfølgelig vil resultat blive bedre, hvis væksten fortsætter med at være større end oprindeligt forventet.

Overdrevent forsigtige udmeldinger
Men der er flere årsager til, at det vil være berettiget at fortolke SP Groups udmelding positivt:

For det første er regnskabsaflæggelse i børsnoterede selskaber i dag en meget seriøs opgave, og det er ikke sandsynligt, at et selskab vil fylde regnskabet med ligegyldigheder.

For det andet har SP Group ingen tradition for at love mere end de kan holde. Faktisk kan man snarere bebrejde selskabet, at deres udmeldinger om det kommende års resultater har været så defensive, at de er tæt på at være misinformation.

I årsregnskaberne 2014 og 2015 skriver man således enslydende om det kommende regnskabsår, at ”Der forventes et lidt større resultat før skat og minoriteter”. Men i 2015 steg resultatet efterfølgende med 57% og i 2016 blev stigningen på 52%. For 2017 meldte man i første omgang ud med et resultat før skat og minoriteter i niveauet 140-160 mio. kr. Men igen viste forventningerne sig at være alt for konservative. De holdt kun frem til det netop aflagte 1. kvartalsregnskab, hvor de hæves til 150-170 mio. kr. Og altså med meldingen om, at væksten kan blive endnu større end forventet. Med SP Groups tradition for tilsyneladende kun at udmelde det værst tænkelige scenario, kan man allerede nu begynde at indregne næste opjustering i aktiekursen. Og det var lige præcis hvad investorerne gjorde med den voldsomme kursstigning i mandags.
Der er stadig potentiale i SP Group
SP Groups aktiekurs er nu steget 140% det seneste år, og efter denne uges kurshop er det relevant at spørge sig selv, om aktien nu har nået toppen? Men på trods af den kraftige kursstigning er det efter vores vurdering ikke tilfældet.

For det første startede investorernes forventninger til SP Group på et lavt niveau for et par år siden. Det illustreres af, at selskabets Price/Earning i 2014 kun var 11,4 mod branchemedianen 19,1.

For det andet er selskabets kursstigning drevet af en markant stigning i indtjeningen, så der er altså realiteter bag kursstigningen, og ikke blot øgede forventninger.

For det tredje har SP Groups afkast af den investerede kapital været stigende de seneste år, og det bliver også tilfældet i 2017.

For det fjerde handles SP Group i dag til en forventet P/E i 2017 på 16,7 mod branchemedianen på 16,1, så på trods af den kraftige vækst handles aktien stadig blot som en middelmådig aktie set i forhold til konkurrenterne. En del af forklaringen på dette punkt skal dog findes i selskabets beskedne størrelse. Med en markedsværdi på 2 mia. kr. er hovedparten af selskaberne i SP Groups peer-group mere end 10 gange større, og så stor en forskel medfører en vis rabat på det mindre selskab.

Med udgangspunkt i det aktuelle momentum for både indtjening og aktiekurs forventer vi, at SP Group vil have passeret kurs 1000, inden vi når frem til halvårsregnskabet.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

Børskurs på analysetidspunktet: 900 AktieUgebrevets kursmål (3 mdr): 1050

Læs tidligere analyser af SP Group her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: