SP Group åbnede regnskabsåret med en opjustering af forventningerne allerede efter 1. kvartal, og det belønnede aktiemarkedet med en kursstigning på 16%.

Selvom det er usædvanligt at opjustere forventningerne så hurtigt, er en kursstigning på 16% mindst lige så usædvanlig. Der er dog ikke nødvendigvis tale om en overreaktion fra investorernes side.

En væsentlig del af forklaringen finder vi i en enkelt sætning i 1. kvartalsregnskabete: ”Hvis SP Group kan fortsætte med at accelerere i det nuvæ-rende marked, kan såvel aktiviteten som resultatet blive endnu større i 2017”. Eller sagt med andre ord, så kan investorerne godt begynde at forberede sig på endnu en opjustering i løbet af året.

Ganske vist indledes sætningen med ordet ”hvis”, og den pessimistiske...