Del artiklen:

TDC står overfor en spændende sommer, hvor der især skal holdes øje med 2 områder: Ikraftrædelsen af EU’s nye roamingaftale og en lang række offentlige udbud af mobilaftaler i SKI-regi.

I den kommende uge træder de nye roamingaftaler i kraft, som EU har presset igennem. De betyder markant lavere indtægter for teleselskaberne. Også for TDC, som tidligere har kvantificeret påvirkningen til 150 mio. kr. i år alene.

Der er dog stor usikkerhed om denne beregning, da den naturligvis er baseret på en lang række forudsætninger, herunder især omkring selve størrelsen af forbruget af roaming. Det er ifølge TDC den største usikkerhed, da det er meget svært at forudsige, hvordan forbrugerne vil tage imod de nye priser og nye muligheder.

En anden usikkerhed er omsætningssiden, hvor det allerede nu kan konstateres, at teleselskaberne over en bred kam har hævet priserne på abonnementer med roaming inkluderet. TDC har hævet priserne med omkring 20 kr. om måneden på tværs af deres forskellige brands. Det mindsker usikkerheden lidt, men den fulde effekt af markedsdynamikken (priskrig m.v.) er ikke kendt endnu.

På mobilområder er der i erhvervsdivisionen stor usikkerhed om en række statslige indkøbskontrakter, der skal genforhandles i år. TDC er inviteret til at deltage i udbuddene, men forsøgte på telefonkonferencen at varsle et forventeligt dårligt resultat. Det skete med begrundelsen, at SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) har besluttet igen at bruge pris som beslutningskriterie. Og et prisfokus er dårligt nyt i forhold til TDC’s forsøg på at skabe et premiumprodukt, der kan lægge en dæmper på den langvarige og hårde priskrig på mobilmarkedet.

Problemet for TDC er derudover, at omkring 50% af deres SIM-kort i erhverv ligger i de offentlige aftaler, der skal fornyes, så det er en markant andel af trafikken, der er på spil. Omsætnings- og indtjeningseffekten vil dog være mindre, da omsætningen per SIM-kort er lavere end gennemsnittet for hele mobildivisionen. Et tab af kontrakterne vil dog få betydning for indtjeningen i de kommende år. Analytikerne forsøgte uden held at få mere information om budstrategien og den økonomiske påvirkning. Det blev dog til en indikation af et bruttofortjenestetab på et pænt 3-cifret millionbeløb, som bestemt er et stort beløb for en TDC-forretning med høje faste omkostninger.
Uændret negativt syn
Vi fastholder vort moderat negative syn på selskabet, da vi fortsat ser store udfordringer for vækstbilledet. TDC synes endnu ikke at have knækket koden til at skabe vedvarende omsætnings- og indtjeningsvækst baseret på indhold, netværk og nye funktioner, som for alvor kan dæmme op for presset på den øvrige (kerne-)forretning.

Vores anbefaling er fortsat, at man holder sig på sidelinjen, indtil der er en større afklaring. Det sker også i erkendelse af, at markedet efter vores vurdering allerede har taget lidt forskud på glæ-derne. Aktien handler p.t. til en forventet P/E-2017 på 15,1 og 13,9 for 2018, hvilket er meget tæt på peer-gruppen. Det er ikke attraktivt, trods telebranchens indbyggede defensive kvaliteter.

Den største kursdriver i TDC er i vores øjne fortsat eventuelle salgsrygter, som vi så i januar, hvor et Telia-bud var på bordet kortvarigt. Følger vi det historiske billede, er det ikke usandsynligt, at der henover de næste 3-6 måneder igen kan blusse rygter op med en umiddelbar gevinst på 5-10% for den aggressive investor i forhold til dagens kurs.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 37,65                                             AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 34-36

Læs tidligere analyser af TDC her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

 

Del artiklen: