AGF scorede 10 mio. kr. i seneste regnskab og holder aktuel 3. plads

AGF har nu også Esport på programmet

 

AGF A/S Koncernen, hvis største aktiv – AGF Fodbold, der netop i dette medie (ØU 04.01.20) er kåret som årets mest profitable investering blandt de hjemlige, børsnoterede fodbold-aktier – kom ud af seneste regnskabs-periode (01.07.2018-30-06.2019) med et resultat før skat på 10 mio. kr. i forhold til et tilsvarende stort underskud året før. Omsætningen steg fra 113 mio. kr. til 131 mio. kr. og skyldes primært vækst i billet-, entre- og tv-indtægter fra 24 mio. kr. til 31 mio. kr. samt vækst i sponsorindtægter fra 52 mio. kr. til 55 mio. kr. Dertil kommer også en stigning på 4 mio. kr. i restaurations- og cateringvirksomheden fra 16 til 20 mio. kr.

Koncernen opererer inden for to segmenter: flagskibet AGF Fodbold, der omfatter driften af AGF’s bedste fodboldhold og ungdomselitehold samt Esport, mens Ceres Park & Arena omfatter driften af sports- og eventfaciliteten Ceres Park & Arena, der forpagtes af Aarhus Kommune samt Stadion Fysioterapi. Datterselskabet, AGF Esport, vender vi tilbage til.

Ledelsen forklarer årets økonomiske udvikling med, at “både i forhold til omsætning og antallet af sponsorer har vi fortsat den positive udvikling (…) og oplevet en solid fremgang,” skriver ledelsen i sin beretning og oplyser videre, at antallet af sponsorer voksede med 7,6 procent i forhold til året før, så antallet af sponsorer pr. 30. juni i år udgjorde 340 virksomheder. Og denne vækst afspejler sig også i sponsoromsætningen, der er steget med 7 procent til 55 mio. kr. Hvilket ledelsen betegner som “et historisk højt niveau og blandt de absolut højeste i Danmark.”

Værdifuldt netværk

Ledelsen uddyber i sin beretning, at en øget aktivering af sponsorerne – “blandt andet i form af såkaldt 2B2- og B2C-kampagner i forbindelse med kampene – har øget antallet af især guldpartnere, der er det næsthøjeste sponsor-niveau.” Desuden er det lykkedes at indgå længerevarende aftaler i de højeste sponsor-kategorier, tilføjes det.

Et væsentligt element i klubbens kommercielle platform er AGF Aarhus Netværk, der er et formaliseret netværk blandt klubbens sponsorer. Her er i alt 223 netværksmedlemmer fordelt på syv netværksgrupper, hvis formål er at skabe merværdi og forretning for de virksomheder, der deltager, påpeges det i beretningen.

“Sammenlagt genererede netværksmedlemmerne i den indbyrdes samhandel en omsætning på 78 mio. kr. i 2018, hvilket er en stigning på 28 procent i forhold til året før.”

Også på tilskuerfronten oplevede århusianerne en fremgang – på 7,2 procent – i forhold til forrige sæson eller ialt 155.042 tilskuere.

Ifølge pengestrømsopgørelsen anvendte selskabet 12,4 mio. kr. på driften mod 1,2 mio. kr. året før.

Ved regnskabsårets afslutning var selskabets likvide beredskab 43 mio. kr. i forhold til 12 mio. kr. i starten af regnskabsåret. På samme tidspunkt er selskabets egenkapital opgjort til 56 mio. kr. mod 28 mio. kr. i forrige regnskabsperiode.

AGF Fodbold’s bestyrelse består af formand Lars Fournais, næstformand Jesper Ørskov, Erik Meineche Schmidt, Uffe Jakobsen, Simon Schiølin og Kim Larsen. Koncernselskabets bestyrelsestop udgøres af de to direktører Jacob Nielsen, administrerende og økonomidirektør Dan Holt Jessen.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand og et medlem af bestyrelsen eller af formanden og næstformanden i forening med selskabets administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse.

I følge cvr er selskabets hovedaktionærer Nørkjær Larsen Holding ApS og Anpartsselskabet af 10. juni 1997.

AGF er aktuelt (13.01.20) på 3. pladsen med 36 point for 20 (af 26) kampe, henholdsvis 10 og 14 points efter FC København og FC Midtjylland, som GF’erne (“De Hviie”) søndag (15.12) slog 3-1 i Herning.

Læs i morgen: AGF datterselskab tjente 300.000 kr i første sæson 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her