Moder i JP/Politiken ud af 2019 med stort fald i driftsoverskud

JP/Politiken årsrapport 2020

Moderselskabet i JP/Politikens Hus, som omfatter dagbladene, kom formelt ud af 2019 med et primært driftsresultat før afskrivninger på 245 mio. kr. mod 205 mio. kr. året før, hvilket umiddelbart er en forbedring på 40 mio. kr.

Korrigeret for engangsposter var der dog reelt tale om et stort fald i driftsoverskuddet, idet der i regnskabet er indtægtsført en engangsindtægt på 73 mio. kr. mio. kr. Ledelsen skriver i regnskabet om denne engangsindtægt, at den stammer fra en vunden retssag omkring tidligere indtægter fra spilannoncer, efter det oplyste for Ekstra Bladet.

Resultatet er “positivt påvirket af en tilbageførsel af reservation til konfiskation af spilannonceindtægter på 73 mio. kr. i forlængelse af, at den såkaldte spil-sag er vundet ved EU-domstolen og ved de danske domstole,” hedder det i regnskabet.

Korrigeres herfor dykkede driftsresultatet før afskrivninger til 175 mio. kr. mod 205 mio. kr. året før, altså med ca. 15 procent. Det oplyses dog også, at resultatet i 2018 “var tilsvarende positivt påvirket af særlige poster på 55 mio. kr.” Og “heri indgår væsentligst tilbagebetaling fra en medlemsforening samt avance fra salg af aktivitet.” Men avancen fra salg af en ejendom på 25 mio. kr. er bogført i et ssocieret selskab, altså uden effekt for moderselskabets driftsresultat.

Ingen af disse regnskabsposter indgår angiveligt i driftsresultatet, da der er tale om finansielle poster.

Også koncernens dritsresultat faldt – til 208 mio. kr. mod 226 mio. kr. året før. Umiddelbart skyldes faldet øgede afskrivninger på 38 mio. kr. Ifølge regnskabet er forkleringen på ændringen især en bogført avance forrige år under afskrivninger. Før afskrivninger steg driftsoverskuddet til 280 mio. kr. sidste år mod 262 mio. kr. året før. Korrigeret for engangsposter var driftsoverskuddene de to år helt ens på ca. 207 mio. kr.

Koncernens omsætning steg sidste år over 200 mio. kr. hovedparten kom fra øgede aktiviteter inden for forlag og boghandel. Selve dagbladsaktivitet noterede et mindre omsætningsfald, fra 1588 mio. kr. til 1577 mio. kr. Lokale ugeaviser dykkede fra 333 mio. kr. til 299 mio. kr.

Ledelsen mener, at årets resultat ”indfriede forventningerne” og forklarer årets udvikling sådan: ”Resultat før skat er i 2019 markant positivt påvirket af et godt finansielt resultat på 148 mio. kr., hvilket skal ses mod et negativt resultat i 2018 på 44 mio. kr.”

Videre hedder det, at ”Med markant fremgang i det digitale indholdssalg for alle koncernens nyhedsmedier kompenserer den digitale vækst samlet set ikke blot for den strukturelle tilbagegang i indholdssalget på print. (…) Fremgangen afspejler en fokuseret indholdsudvikling, en fortsat professionalisering af salgsindsatserne samt et system- og datamæssigt kompetenceløft. (…) . Politiken leverede i 2019 en imponerende udvikling i det digitale indholdssalg med en fremgang på over 30 pct. Tilmed steg indholdssalget på print, hvilket sammen med en fornuftig udvikling i annoncesalget resulterede i samlet omsætningsfremgang for Politiken. En usædvanlig præstation i det danske marked for nyhedsmedier,” fastslås det i årsrapporten.

Saxo med til at øge indtjeningen

”JP/Politikens Hus øgede i 2019 omsætningen med 8 pct. til 2.971 mio. kr. Fremgangen skyldes overtagelsen af Saxo samt fortsat høj vækst i det digitale indholdssalg. Med markante to-cifrede vækstrater vokser det digitale indholdssalg nu så hurtigt, at det mere end kompenserer for den strukturelle tilbagegang i indholdssalget på print. Annoncesalget var igen 12019 under hårdt pres fra de udenlandske techgiganter. Tii gengæld var udviklingen i printannoncesalget bedre end set længe.”

Ifølge pengestrømsopgørelsen anvendte selskabet 316,1 mio. kr. på nyinvesteringer mod 101,4 mio. kr. året før. ”Investeringerne er særligt påvirket af køb af virksomhed samt opførelse af nyt hovedkontor på havnen i Aarhus.”

Ledelsen skriver om dette års forventninger, at ”i 2020 er det besluttet at øge omkostningerne til nye initiativer og markedsføring substantielt med henblik på at udbygge koncernens positioner. Det vil påvirke resultatet markant, og der forventes i 2020 et væsentligt lavere resultat. Før særlige poster forventes et EBIDA-resultat på 150-175 mio. kr. Dertil kommer avance fra salg af ugeaviser på 110-115 mio. kr,”pointerer ledelsen.

Selskabets bestyrelse består af Lars Henrik Munch (formand), Peter Bartram (næstformand), Anders Byriel, Jeanette Fangel Løgstrup, René Efraim Rechtman, Jakob Skovgaard-Petersen og de medarbejder valgte:  Magnus Gaardmand Barsøe, Tina Bryld og Bjarne Schilling. Direktionen udgøres af Stig Kirk Ørskov (adm. dir.), Dorthe Bjerregaard-Knudsen og Henrik Philip Schjerbeck.

Ejerforholdene deles ligeligt mellem Jyllands-Posten Holding A/S og A/S Politiken Holding.

JP/Politikens Hus har til formål at drive medievirksomhed herunder dagblade, anden medievirksomhed og aktiviteter relateret hertil. Koncernens hovedaktiviteter omfatter de tre landsdækkende nyhedsmedier Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken, erhvervsmedierne Finans og Watch Medier samt aktiviteter på bogmarkedet gennem JP/Politikens Forlag og ebogshandelen Saxo. I tilknytning til udgivelsesaktiviteterne ejer koncernen trykkeri- og distributionsvirksomheder samt andre beslægtede aktiviteter.

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her