KIF Håndbold lever videre efter stor eftergivelse af gæld

KIF Håndbold Elite A/S – i daglig tale blot: KIF Håndbold – kom ud af 2017-2018 med et resultat før skat på 7,4 mio. kr. i forhold til 4.6 mio. kr. året før. Omsætningen steg fra 17.4 mio. kr. til 22,9 mio. kr. Men resultatet er især påvirket af en kraftig eftergivelse af gæld.

Ifølge regnskabet fremgår det, at selskabet sammenlagt har øget egenkapitalen med 17 mio. kr. – 8 mio. kr. i kapitalforhøjelse samt 9 mio. kr. i driftsoverskud, hvoraf mellem 8 og 11 mio. kr. kan tilskrives eftergivelse af gæld. Uden gældseftergivelse havde driftsresultatet antageligt været negativt. Også ekstraordinære indtægter på 5-7 mio., som ikke er nærmere forklaret, har været med til at løfte bundlinjen.

I sin beretning skriver ledelsen således, at “også i indeværende regnskabsår (…) er resultatet påvirket af eftergivelse af gæld og andre ekstraordinære poster med ca. 18,2 mio. kr.”

Gældseftergivelsen og “andre ekstraordinære driftsindtægter i 2017-18 består i, at sponsorer og andre samarbejdspartnere har eftergivet hele eller dele af deres tilgodehavender hos selskabet samt overførsel af finansielle anlægsaktiver til selskabet,” forklarer ledelsen. Det oplyses ikke, hvem der har været gavebod, men selskabets ejere kunne være et godt bud: Ifølge CVR har selskabet ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Det oplyses også, at “egenkapitalen er yderligere påvirket positivt af tilførsel af ny selskabskapital på 8,3 mio. kr. i maj 2018.”

Læs også:  AaB øger underskud med 10 mio. kr.

Ved årets afslutning var selskabets likvide beredskab 2,1 mio. kr. i forhold til 5.017 kr. i starten af regnskabsåret, mens selskabets egenkapital ved indgangen til det nye regnskabsår var 2,0 mio. kr. mod et minus på 15,5 ved årets begyndelse.

Ledelsen forklarer om forventningen til det igangværende regnskabsår, at “KIF Håndbold er i en igangværende såkaldt turnaround proces,” og at “regnskabet har været påvirket af et ledelsesmæssigt generationsskifte samt en ny tilgang til drift af administration, salg og sportslig ledelse.”

Det er ligeledes ledelsens forventning, at det igangværende regnskabsår “vil være negativt påvirket af en række væsentlige afviklingsomkostninger, som er nødvendige for at skabe en bæredygtig platform for den fortsatte drift. Effekten af tiltagene er synlige på kort sigt for så vidt angår tilpasning af spillertruppen og lukning af København-konceptet, mens  andre af tiltagene kommer på længere sigt, idet der bl.a. er kontraktlige forpligtelser, der er opsagt, men som respekteres i opsigelsesperioden. Den fulde effekt af flere af de gennemførte tiltag vil derfor først vise sig i regnskabsåret 2019/20,” påpeger ledelsen.

Ledelsen forudser derfor også en realistisk mulighed for et mindre underskud og fremhæver, at “der er usikkkerhed knyttet til den samlede vurdering og flere centrale forhold er ikke endelig afklaret på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet, ligesom flere centrale forhold af betydning for den fortsatte drift påvirkes af forhold uden for ledelsens indflydelse.”

Læs også:  Anmeldelse: Microsoft-chef om behovet for digitale spilleregler

Eller som selskabets revisorer udtrykker det:”Ledelsen omtaler baggrunden for at aflægge årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift (going concern). Ledelsen forventer, at en række igangsatte tiltag vil gøre det muligt at tilvejebringe den nødvendige likviditet, herunder særligt frasalg af kapitalandele og værdipapirer samt indgåelse af aftaler med selskabets væsentlige kreditorer. Der er på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet indgået flere aftaler herom, men ikke alle forhandlinger er afsluttet og derfor er der usikkerhed knyttet til disse og andre centrale forudsætninger for at tilvejebringe det nødvendige kapitalgrundlag. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold, men vi gør opmærksom på usikkerheden knyttet til forudsætningerne for at aflægge årsregnskabet med fortsat drift for øje (going concern).”

Ifølge regnskabet udgør selskabets samlede gældsforpligtelser 28,4 mio. kr.

Selskabets bestyrelse består af Brian Stein Mikkelsen (formand), Anders Lindskov Jensen (næstformand), Ole Stampe og Morten Bugge, mens Teddy Thye Hedegaard varetager direktions-opgaven.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Selskabets aktionærkreds tegnes bl.a. af Kim Majgaard Jensen, Morten Bugge og Mette Kind.

Aktuelt (pr 3.10) i den igangværende sæson er KIF placeret som nummer 14 og bundprop med bare et enkelt point efter fem kampe. Næste kamp er hjemme (5.10) mod naboerne Fredericia, der ligger to pladser højere i tabellen med tre point.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her