Ejere bag Silkeborg IF vil sælge, kæmpeunderskud uden engangsindtægt

Regnskab fra Silkeborg IF: Årets resultat blev driftsoverskud på 8,1 mio. kr. efter gevinst fra spillersalg på 24,5 mio. kr. og et såkaldt koncerntilskud på 10 mio. kr. Uden disse engangsindtægter havde driftsresultatet været minus 26 mio. kr. Ledelsen har udmeldt, at den overvejer der fremtidige ejerskab af klubben, herunder kapital- og kompetencerforhold. Ifølge regnskabet vil disse sonderinger strække sig over de næste 12-18 måneder

—————————————————–

Omkring det fremtidige ejerskab har ledelsen udmeldt følgende:

Silkeborg IF Invest A/S består af tre selvstændige datterselskaber: Silkeborg IF (fodbold), Papirfabrikken (erhvervsudlejning) og Hotel Radisson Blu (hotel og konferencedrift).
Det er Silkeborg IF (fodbold), som Silkeborg IF Invest A/S påtænker at sælge helt eller delvist. Det er en betingelse, at nye ejere skyder et betydeligt millionbeløb ind i
Silkeborg IF (fodbold). Det er den kapital, der skal give klubben økonomisk råderum til at investere sportsligt, så en plads mellem 5 og 8 i Superligaen bliver realistisk.

Ledelsen for Silkeborg IF skriver i regnskabet:

LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Virksomhedens væsenttigste aktivitet består af driften af fodboldaktiviteterne i Silkeborg lF, herunder at drive kontraktfodbold, investering i salgsrettigheder tilknyttet professionelle sportsudøvere samt anden hermed beslægtet virksomhed. Aktiviteten omfatter foruden et hold i landets næstbedste fodboldrække, NordicBet Ligaen, et omfattende talentudviklingsprogram.

Her foruden omfatter selskabets drift desuden såvel Food & Beverage aktivitet (Cafe Carlsberg og bodsalg) som operatøropgaven forbundet med driften af bane- og bygningskompteks på JYSK park.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomheden realiserede i 2018 et historisk overskud før skat på 7,0 mio. kr. (2017: -10,3 mio. kr.) på baggrund af en omsætning på 75,0 mio. kr. (2017:48,1 mio. kr.). Årets resultat før skat er en fremgang på hele 17,3 mio. kr. i forhotd tit 2017. Selskabets ledelse betragter årets resuttat som meget tilfredsstillende, om end det svarer ti[ forventningerne.

Af væsentlige begivenheder i årets løb kan nævnes, at:
– omsætningen er steget markant fra 48,1 mio. kr. tit 75,0 mio. kr. Stigningen pâ 26,9 mio. kr. kan overvejende henføres tit en stigning i transferindtægter pä 22,8 mio. kr., medens den resterende stigning på 4,1 mio. kr. er sammensat af både fald og stigninger som følge af, at JYSK park har været anvendt hele perioden modsat 2017, samt at ktubben i 2. halvår 2018 ikke har været repræsenteret i landets bedste fodboldrække.
– de samtede omkostninger, herunder afskrivninger, stiger markant med 9,8 mio. kr. fra 57,1 mio. kr. til 6ó,9 mio. kr. Stigningen kan henføres til dels 5,4 mio. kr. i øgede personaleomkostninger og dels 3,2 mio. kr. vedr. af- og nedskrivninger, mens selskabets eksterne omkostninger stiger med 1,2 mio. kr.

De førnævnte stigninger i setskabets omkostningsniveau kan overvejende henføres til, at setskabet har anvendt JYSK park i hele perioden modsat 2017, hvor anvendelsen alene var i 2. halvår. Der er i lighed med tidtigere år ikke aktiveret skat af periodens resultat, og setskabets aktiverede skatteaktiv udgør 0 mio. kr. svarende til værdien pr. 31. december 2017. Balancesummen pr. 31. december 2018 udgør 100,1 mio. kr., mod 99,4 mio. kr. pr. 31. december 2017. Egenkapitalen pr. 31. december 2018 udgør 35,9 mio. kr., mod 18,9 mio. kr. pr. 31. december 2017. Udviktingen i egenkapitaten består dels af årets resuttat, og dets af et koncerntilskud på 10,0 mio. kr.

Det sportslige
Rent sportsligt btev 2018 et fodboldår på godt og ondt. Ved indgangen til 2018 lå selskabets fodboldhotd i landets bedste række, ALKA Superligaen, placeret på en 10. ptads efter 19 runder, hhv. 6 point fra en placering i medaljeslutspillet og 6 point fra sidstepltadsen. Efter afslutningen på grundspillet kunne det konstateres, at holdet skulle deltage i nedrykningsspillet, og dermed kæmpe for overlevelse i ALKA Supertigaen. Resultatet heraf blev desværre, at holdet i de to afgørende play-off kampe mod Esbjerg fB måtte se sig samlet besejret og dermed blev nedrykningen en realitet.

På trods af nedrykningen og en række dårlige præstationer i ALKA Superligaen, lykkedes det imidtertid for første gang i 17 år at kvalificere holdet til årets finate i DBU Pokalen. På en fantastisk solskinsdag i maj måned, hvor mere en 8.000 Silkeborg lF fans medvirkede til en fantastisk kulisse i Tetia PARKEN, måtte holdet se sig besejret af Brøndby lF, der dermed løb med årets pokaltitel. Silkeborg lF’s viceanfører Simon S. Jakobsen blev efter kampen kåret til årets pokatfighter.

Efter forårets sidste kamp, og forud for sæsonen 2018/2019, foretog selskabet en række justeringer i spittertruppen, idet Jens Martin Gammetby og Sammy Skytte begge btev solgt, mens Gregor Sikosek, Gustaf Nilsson, Mate Vatsadze og Tobias Satquist atte har forladt klubben ved kontraktudløb. Samtidig fik truppen tilgang af Svenn Crone (Brøndby), Frederik Møller (AGF), Anders Hagetskjær (Skive lK), Otiver Haurits (Viborg FF), Marcus Johansson (Hatmstad, Sverige) og Shkodran Mahotti (Sirius, Sverige) mens talentfutde Sebastian Jørgensen, Magnus Mattsson og Jeppe Okkets fra Silkeborg Fodbotd
Cottege er indtrådt i A-truppen.

Umiddetbart før transfervinduets lukning den 31. august 2018 blev Ronnie Schwartz hentet i norske Sarpsborg 08, medens Vladimir Rodic blev solgt og Davit Skhirttadze forlod ktubben på en fri transfer. Ved indgangen til foråret 2019, er holdet, efter 19 ud af 33 runder, placeret som nr.2 i Nordic Bet Ligaen, der giver adgang til en play-off kamp mod nr. 13 i Supertigaen. Rækken er tæt og hotdet er blot hhv.4 point efter 1. pladsen, der giver direkte oprykning tit Supertigaen, og 2 point foran 3. pladsen, der giver adgang til en play-off kamp mod nr. 12 fra Superligaen.

Det er ledelsens vurdering, at der er en fair mutighed for, at selskabets overordnede må[ om at sikre oprykning til landets bedste fodboldrække, Supertigaen, kan realiseres indenfor de nuværende sportstige rammer.

Egne talenter
I tæt samspil med klubbens sportslige ledetse er imptementeringen af Vision20l8 gennemført, og ktubben er således gået “all in” på tatentarbejdet. I 2018 nåede setskabets transferaktivitet tillige et historisk højt niveau, idet selskabet realiserede 21,4 mio. kr. i transferindtægt på salget af hhv. Robert Skov til F.C. København, Jens Martin Gammelby tit Brøndby lF og Sammy Skytte tit FC Midtjylland.

Alle 3 spittere er således et produkt af klubbens talentarbejde. Dansk Botdspil-Union (DBU) har også i 2018 meddelt selskabet, at klubbens klassificering indenfor tatentudvikling i den kommende steson uændret er A-licens, hvilket naturtigvis er meget tilfredsstillende. Klubbens ungdomshotd vil således i sæsonen 2018119 atte være repræsenteret i
landets bedste ungdomsrækker.

I perioden har klubben tillige stabitiseret klubbens brede repræsentation på de danske ungdomstandshotd (U16-U21). Det er ledetsens vurdering, at setskabet under hensyntagen tit det økonomiske råderum, fortsat kan udvikle indsatsen inden for talentudvikting i de kommende år.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Bestyretsen har ultimo december 2018 offenttiggjort, at der iværksættes en undersøgelse af mulighederne for en styrkelse af videns- og kapitalgrundtaget i setskabet. Det er ledelsens forventning, at resuttatet af undersøgelsen vil være tilvejebragt indenfor en tidshorisont på 12-18 måneder. Det skal understreges, at der uændret ikke aktuelt pågår forhandlinger, ligesom der ej heller tidligere har været konkrete drøftelser omkring et helt eller delvist salg af fodboldaktiviteten eller selskabet.

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her