Regnskab: Ribe-Esbjerg Håndbold øger aktiviteten

Ribe-Esbjerg HH kom ud af 2018 med et stort set uændret overskud, nemlig med et resultat før skat på 1.2 mio. kr. i forhold til 1,1 mio. kr. året før. Ribe-Esbjerg HH er en håndboldklub, der er en overbygning mellem Ribe Håndboldklub, Sædding Guldager Idrætsforening. Den fælles overbygning havde sin første sæson i 2008/2009, hvor de vandt 2. division’s pulje to og dermed rykkede op i 1. division. Omsætningen steg ellers fra 8,2 mio. kr. til 11,5 mio. kr. Omvendt steg udgifterne til gager og lønninger tilsvarende fra 5 mio. kr. til 8,7 mio. kr. Og der har altså være økonomisk grundlag for at øge lønningerne til spillere og eller øvrige ansatte. I alt har klubben i senest afsluttede regnskab 19 fuldtidsansatte mod 17 året før, og i gennemsnitlig årsløn holder de ansatte nu 458.308 dkk mod 295.380 til 17 fuldtidsansatte året tidligere. Det oplyses, at ”selskabets formål er at udøve professionel håndbold, kombineret med spillere uden betaling, og aktiviteter, herunder handel og investering, som har tilknytning hertil. Endvidere kan selskabet sælge managementydelser.” Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, som består af Holger Refslund (formand), Johnny Nim, Jesper Holm Nielsen, Michael Nørgaard, Carsten Ugelvig, Lars Thulin samt direktør Jens Lachkenborg Kristensen. Der oplyses intet om klubbens forventninger til den forestående sæson eller udbyttebetaling. Men regnskabet fortæller dog, at man har øget egenkapitalen med en mio. kr. Selskabet ejes af Ribe-Esbjerg HH, Ribe Håndboldklub, Lundgaard Konsulenterne, SGI Håndbold-Esbjerg. Fagforeningen Danmark, Frøs Sparekasse samt Esbjerg Ugeavis.

 

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her