Tema om anbefalinger om aktivt ejerskab 2018: Økonomisk Ugebrev kortlægger i dette tema, hvordan landets største institutionelle investorer har forholdt sig til de nye anbefalinger om aktivt ejerskab. Kortlægningen viser, at den mest konkrete anbefaling, der handler om offentliggørelse af stemmeafgivning på hvert selskabet generalforsamling, er den mest problematiske. Nogle har taget skridtet fuldt ud, eksempelvis PKA og Nordea Invest. Andre fedtspiller lidt, eksempelvis ATP. Men flertallet er ikke parate til at tage det afgørende skridt, og de har valgt en mild udvej: Interessenter kan henvende sig og spørge, hvis de altså ved, hvilke aktier investoren har i sin portefølje.

I Komiteen for God Selskabsledelses nye anbefalinger om aktivt ejerskab for institutionelle investorer...