Følg mig er en rigtig god titel på Kim Kristensens ledelsesbog, for dens hovedbudskab er, at en leder skal være villig til at gå forrest og tage den tungeste rygsæk – også helt bogstaveligt. Lederen skal sige: Følg mig! Men ofte har Kim Kristensen mødt ledere, der i stedet har sagt: Fremad, jeg er lige bag jer! Den form for kujon-adfærd fortjener i hans bog ingen stjerner på skulderen.

Bogen kunne med god ret også have heddet Ledelse med ære. Dens budskaber falder på et tørt sted i en tid, hvor kapitalfondenes målrettede fokus på cash flow og bundlinje dominerer direktioner og bestyrelsers tankegang i hele erhvrevslivet.

Kim Kristensen er i dag kongehusets ceremonimester, men han har en lang ledelseskarriere i Forsvaret bag sig. Han har ledet militære operationer i Kroatien, Kosovo og Afghanistan. Det er hovedsageligt her han har samlet de ledelseserfaringer og -tanker, som bogen bygger på. Ikke mindst fra den sidste udsending, hvor han var chef for den danske krigsindsats i den Talebanhærgede Helmandprovins. Her handlede beslutninger bogstavelig talt om liv og død – fem soldater døde og 10 blev hårdt sårede.

Det er også skildringerne fra det virkelige ledelsesliv i forsvaret, der står stærkest i bogen. Det er her, Kim Kristensen for alvor har noget at bidrage med – både med inspiration og med ideer, der en-til-en kan overføres til erhvervslivet. Der kommer lidt for mange almindeligheder ind i det, når han trækker på sine erfaringer som ledelseskonsulent for diverse virksomheder. Så skriver han almindeligheder som ”Hvis der er sket noget af økonomisk eller juridisk karakter, som skal formidles til alle medarbejdere, nytter det ikke at præsentere nyheden i kancellisprog og komplicerede vendinger.”

Men det bliver helt lige meget, når man for eksempel læser hans skildring af et ledelsesdilemma, han stod i tre måneder efter, han havde fået ansvaret for den danske bataljon i Helmandprovinsen. Kampene mod Taleban var så hårde, at han måtte have kampvogne for at klare udfordringen. De 63 tons tunge tanks skulle over en bro, der kun var klassificeret til køretøjer på max. 45 tons, og Kim Kristensen beskriver ærligt situationen: ”Min første indskydelse var at anmode min stab og de ingeniørspecialister, som de rådførte sig med, om at overveje situationen én gang til. Det kunne jo være, at de havde overset noget? Må-ske havde de analyseret forkert? Ren ønsketænkning – og måske allermest et udtryk for, at man som leder i en presset situation ofte prøver at vinde tid.”

Der var ingen hjælp at hente og kun én til at tage beslutningen: Lade soldaterne kæmpe en umulig kamp uden kampvogne eller tage chancen, køre over og håbe broen holdt. Det er ledelseslivet i yderste konsekvens. ”Tag beslutninger!” er et af de gode råd, Kim Kristensen selv har fået, og som han lader gå videre. Man skal ikke vente på, at man er i stand til at tage en 100 % perfekt beslutning, for så er det som regel for sent. Det er bedre at tage tre 80 % perfekte beslutninger i stedet.

I forsvaret har man altid en klart formuleret hensigt med operationerne, og man har en strategi. Kim Kristensen mener, at strategiarbejdet i erhvervslivet ofte foregår ”overfladisk og ustruktureret”. Det gør det ikke, når man er på vej i kamp. ”Strategi er for vigtig til at overlade til konsulenthuse – gør man det, risikerer man at medarbejderne mister troen på egen ledelse,” konkluderer forfatteren. Den slags ansvarsforflygtigelse er ledelse uden ære. Når konsulenter eller kapitalfondens folk tager over, bliver cash flow og bundlinje Gud, og man mister følingen med virksomhedens højere formål. Det kunne eksempelvis meget vel være det, der skete i OW Bunker.

Bogen er skrevet som en lang fortrolig samtale mellem Kim Kristensen og læseren, og det giver den autenticitet og troværdighed.

Hvis man kun skal læse én ledelsesbog i år er Følg mig! et godt bud. Det er ikke de vises sten direkte fra Insead, – her er ingen 10 punkts-planer og tjek-skemaer. Men her er virkelige beretninger om virkelig ledelse fra det (lidt for) virkelige liv i felten. ”Ledelse er intuition, etik, ansvarlighed, ordentlighed og omsorg,” skriver Kim Kristensen. Hvis man følger hans råd, er der en god chance for, at ens ledelsesarbejde og ens virksomhed ikke bare kommer til at give penge. Det kommer til at give mening.

læs hele udgivelsen her