FSR, revisorernes brancheorganisation, har foreløbig tabt kampen om revisors skatterådgivning. Men alle kræfter er sat ind for at ændre Erhvervsstyrelsens holdning i den endelige vejledning om lovlig og ulovlige skatterådgivning. Læs her interview med FSR’s nye formand, Peter Gath fra EY.

I høringssvaret virker I meget bekymrede over konsekvenserne af vejledningsudkastet, hvis det går uændret igennem. Blandt andet skriver I, at den aktuelle fortolkning vil få ”stor betydning i praksis”. Kan du uddybe det?

Det er klart, at det vil ændre nogle af de grundlæggende spilleregler, revisionsfirmaerne arbejder efter i dag, og gøre det mere restriktivt end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Der vil være nogle rådgivningsopgaver, som den generalforsamlingsvalgte...