Novofamilien ene om incitamenter på CSR-mål

Aktionærerne har på årets generalforsamlinger i de fleste C20-selskaber vedtaget lønforhøjelser til direktion og bestyrelse. Men ingen steder er det besluttet at inddrage klima eller sociale mål i incitamentsaflønningerne, viser gennemgang.

Hverken FN’s 17 verdensmål, Parisaftalen eller ambitiøse EU-energipolitiske mål har altså kunne overbevise om, at økonomiske incitamenter for topledelsen er brugbare redskaber for at nå ikke-finansielle mål som eksempelvis klima. Dermed er det fortsat kun topledelserne i Novo Nordisk og Novozymes, som konkret økonomisk står til regnskab for formulerede bæredygtige målsætninger – og for direktionen i Novo Nordisks vedkommende i år faktisk måtte acceptere en reduceret bonus for ikke at indfri selskabets ikke-finansielle...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her