96% af de 50 største institutionelle investorer i Danmark har nu et set-up for ansvarlige investeringer mod 88% i 2015. Aktivt ejerskab eller engagement er et væsentligt element for to tredjedele af investorerne. Det viser en ny undersøgelse fra Dansif, sammenslutningen af ansvarlige investorer i Danmark.

Rapporten ”The Current State of Responsible Investment in Denmark” er den mest autoritative kortlægning af, hvordan og i hvor stor udstrækning danske pensionskasser, banker, investeringsforeninger og erhvervsfonde inddrager miljø, sociale forhold og gode ledelsesprincipper (ESG faktorer) i investeringsbeslutningerne. Det er vanskeligt at finde andre lande med en udbredelse, der kan måle sig med den, der beskrives. Men der er også stor forskel på, hvor grundigt de enkelte...