DSV intentioner er ikke nok for ESG-ratingbureauerne

DSV fremhæver som det første, i den seneste CSR-rapport, at uheldsraten er faldet fra 5,9 uheld pr. en million arbejdstimer i 2015 til 4,6 uheld i 2016. Det er et ganske udmærket resultat, især fordi den positive udvikling inkluderer de ekstra godt 20000 medarbejdere DSV har indlemmet i koncernen efter overtagelsen af amerikanske UTi.

Selvom enhver fatal menneskelig omkostning fra forretningsdrift er en for meget, er resultatet næppe nok til at øge ESG-ratingbureauernes vurdering af DSV. ESG-vurderinger relaterer sig i lige så høj grad til konkrete governance- og forretningsprocesser, der minimerer risici for hændelser, som de konkrete resultater, der kan fremvises. I subkategorien ’Training, Health & Safety’ der er en af tre styrende underkategorier til hovedkategorien ’employees’ (generelt arbejdsmiljø) er DSV faktisk gået et enkelt rating point tilbage i seneste 2017-opdatering fra CSRHUB i forhold til januar 2016.

Tilbagegangen i denne kategori afspejler også forholdet i den helt overordnede ESG-rating, hvor DSV også går tilbage – fra en ratingscore i januar 2017 på 53 til nu 51. DSV´s ESG profil ligger dermed noget under gennemsnittet blandt peergruppe selskaberne og meget langt fra frontløberne Kerry Logistics Network, Panalpina og Wincanton.

Læs også:  ISS bedst blandt peers på governance

CO2-emissioner er et centralt omdrejningspunkt for transportsektoren, der på området befinder sig i et dilemma om, hvordan de kan bidrage til reduktioner uden at tabe muligheder i et marked, der er særdels prisforkuseret. DSV fremhæver også, at selskabet har sendt 1114 rapporter om Carbon Footprint til kunder. Men det dækker kun over 4,9 procent af kundernes samlede CO2-emissioner. DSV lader med andre ord kunderne være bestemmende for udviklingen. DSV har tilkendegivet, at man ønsker at gøre mere, men at uklare regler og tvetydige politiske signaler står i vejen for afgørende skridt.

Ønsker og gode intentioner udløser dog ikke gevinster hos ESG-ratingbureauerne. Det kræver konkrete handlinger og resultater som fx at tilslutte sig ”The Science Based Targets initiative” som blandt andet Panalpina har gjort.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her