Nordiske banker med identiske ESG profiler

Med undtagelse af Jyske Bank er der generelt tildelt høje ESG ratinger til de nordiske storbanker. Med til observationen hører dog, at bankernes såkaldte ansvarlige investeringer ikke indgår i ratingerne. ESG-ratingerne inkluderer ganske vist selskabernes governance strukturer, men niveauet og omfanget af ansvarlighed i investeringer er ikke vurderet i denne sammenhæng. 

Nordea har med bl.a. Star-fondene positioneret sig som en absolut førende bank, når det kommer til at tilbyde investeringsprodukter. Og Nordea har med Sajsa Beslik, Head of Sustainable Finance, en af de stærkeste profiler i sektoren til at markedsføre bankens ansvarlige investeringer. Der er derfor også ganske fornuftig sammenhæng mellem investeringsprofilen og den høje ESG-rating, som udtrykker bankens indsatser på de indre linjer. Det placerer Nordea på en delt førsteplads sammen med norske DNB Bank i denne ESG peergruppe sammenligning af nordiske banker.

Læs også:  Børsnoterede selskaber skal overveje deres plads i samfundet

Bemærkelsesværdig er det også, at bankernes respektive ESG-profiler er meget ens. Fordelingen af ratingscorerne i de underliggende subkategorier fordeler sig relativt lige i forhold til hinanden. Det kan tyde på, at bankerne ligner hinanden, tænker ens og har begrænsede muligheder for, eller ikke formår, at tænke samfundsansvar kreativt ind i forretningsmodellerne. Det hænger naturligvis også sammen med, at principper for og omfang af deres ansvarlige investeringer, der kan være meget forskellige, ikke indregnes i ESG ratingen.

De laveste ratinger finder man i subkatgorierne ’Community Development & Philanthropy’ og i ’Resource Management’. Det kan se problematisk ud, at bankerne generelt ikke prioriterer ’Community Development & Philanthropy’ højere, idet kategorien dækker over forholdet mellem en

virksomhed og dens omliggende samfund samt velgørenhed, donationer og frivillighed. Det kunne potentielt ligne områder, der kunne styrke bankernes flossede image i den brede befolkning. Omvendt skal der meget til for at få folk til at skifte bank, at yderligere tiltag på området måske vurderes til ikke at kunne betale sig.

Læs også:  Coronakrisen øger krav til nyt syn på selskabsledelse

Den lavere score på området ’Resource Management’, som dækker over evnen til at udnytte ressourcer som energi, vand og materiale, viser at sektoren kun kan optimere det interne energiforbrug i meget begrænset omfang og derfor ikke fokuserer i den retning.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her