Slagsmålet om regningen på klimaloven er i fuld gang

Tema om Klimaloven: Regeringens klimalov rummer både en ambition om at være foregangsland og et krav om, at det ikke må koste vækst eller arbejdspladser. Opgaven er sendt videre til erhvervslivet, og slagsmålet om fordelingen af regningen mellem stat og erhvervsliv er i fuld gang. Det illustreres på bedste vis af forskellige vurderinger af risikoen for lækage, der betyder stigende udledninger af drivhusgasser i udlandet, fordi produktionen i Danmark afgiftsbelastes og derfor lukker eller udflyttes.

Klimarådet og tænketanken Kraka vurderer i deres forslag om CO2-skat henholdsvis, at ”lækageproblematikken i høj grad er adresseret”, og at der er ”fokus på at begrænse omfanget af kulstoflækage.” Helt modsat mener Aalborg Portland, på baggrund af beregninger fra...

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her