Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Life Science

Curasights potentiale og 2 nære kurstriggere undervurderes

Frank Hørning Andersen

onsdag 09. november 2022 kl. 11:00

Lukrativ licensaftale blåstempler Curasights teknologi

Vi starter her dækning af Curasight, der som mange vækstselskaber har været i kursmæssig modvind i år drevet af ufavorable markeder, hvor stigende inflation og renter samt usikkerhed om omfanget af en potentiel recession har øget risikoaversionen. I samme periode har selskabet været i stand til både at levere gode data på flere projekter og udvide sin pipeline med flere nye indikationer, hvilket både løfter værdien af selskabet og reducerer den generelle selskabsrisiko. Vi vurderer således, at markedet undervurderer potentialet i Curasight med potentielle markedslanceringer i 2027 og 2028 og anser det nuværende kursniveau som en attraktiv indgang i aktien forud for en spændende nyhedsstrøm.

Curasight er et dansk biotekselskab, der udvikler på projekter baseret på en radiofarmaceutisk platform inden for diagnostik og behandling af forskellige cancersygdomme og har flere projekter i fase 2. Selskabet er bygget op omkring en teknologi baseret på uPAR receptoren, der er en biomarkør, som udtrykkes i de fleste solide cancerformer.

Selskabets uTRACE platform, som anvendes til cancerdiagnostik, har været anvendt i mere end 400 patienter i en række afsluttede og igangværende investigator-initierede klinisk fase II studier. uTREAT platformen anvendes i behandlingsøjemed og har succesfuldt været anvendt i behandlingen af cancer i translationelle studier.

Platformene uTRACE og uTREAT anvender den samme biomarkør, uPAR, og samme stof til at binde til receptoren. Derfor vil Curasight med stor sandsynlighed kunne behandle en cancer med målrettet radionuklid stråleterapi, såfremt man kan visualisere canceren på et scanningsbillede. Tidligere studier med uTRACE har vist optag i tumorer og viser således også, at uTREAT vil binde sig i tumor og der udøve sin anti-cancer effekt gennem lokal stråleterapi.

uTRACE pipelinen består af 4 indikationer. uTRACE, der kan betegnes som en diagnostisk platform, udvikles pt. til at diagnosticere 4 indikationer, hvoraf hoved- og halscancer og Neuroendokrine tumorer (NET) blev tilføjet i år. Den centrale funktion ved stoffet er, at det binder sig til biomarkøren uPAR, som overvejende dannes i cancerceller og i en mængde, der afspejler, hvor aggressiv tumoren er. Dermed kan der skelnes ikke blot mellem, hvad der er cancervæv, og hvad der er sundt væv, men det kan også udlæses, hvor aggressiv en given kræft er. Det kan bruges til diagnostik i en PET/CT-scanner.

uTRACE pipelinen tæller følgende indikationer, som alle er i klinisk fase 2:
• Glioblastom (aggressiv hjernecancer) – Potentiel markedslancering 2027
• Prostatacancer – Potentiel markedslancering 2027
• Hoved- og halscancer – Potentiel markedslancering 2028
• Neuroendokrine tumorer (NET) – Potentiel markedslancering 2028

Curasight 01

Curasight 02

Curasight 03

Der er allerede blevet offentliggjort positive fase 2 data fra et investigator-initieret studie i både hoved- og halscancer og Neuroendokrine tumorer, som begge viste et betydeligt potentiale til at blive et værdifuldt fremtidigt værktøj i terapi, planlægning og opfølgning hos netop disse patienter. Resultaterne viste, at patienter med et højt optag af uTRACE har en signifikant dårligere prognose vedrørende tilbagefaldsfri overlevelse (Progression Free Survival – PFS), hvilket styrkede Curasights tese om uTRACEs potentiale som et værktøj til at måle canceraggressivitet. Forskere på Rigshospitalet udførte også en multivariat analyse med en række almindeligt anvendte prognostiske markører og konkluderede, at kun uTRACE forblev signifikant med hensyn til tilbagefaldsfri overlevelse.

Det betyder, at uTRACE ikke kun var meget prognostisk, men også den stærkeste prognostiske markør blandt de inkluderede i analysen. Vi forventer flere nyheder fra uTRACE pipelinen, som vi vurderer vil være aktiekurs-katalysatorer på kort sigt. Næste større event bliver offentliggørelsen af fase 2b data for Glioblastom, der ventes i 4.kvt. 2022, som, hvis de falder fornuftigt ud, kan bane vejen for igangsætning af fase 3 studier.

Den største værdi ligger i uTREAT
uTREAT, der kan betegnes som en behandlingsplatform, udvikles pt. til 4 indikationer, hvoraf hoved- og halscancer og Neuroendokrine tumorer (NET) netop er blevet tilføjet oktober i år. I tidligere prækliniske studier har uTREAT vist sig effektiv ved prostatacancer og tyktarmscancer.

Det første trin i afprøvningen af nye målrettede radionuklider er studiet af biodistribution, hvor både bindingen til de implanterede humane glioblastomtumorer såvel som distribution til organer testes. Bindingen til tumoren skal være tilstrækkeligt høj til at muliggøre et terapeutisk respons, og biodistributionen til organer skal være sådan, at alvorlige bivirkninger er usandsynlige.

uTREAT er nu blevet testet i en human xenograf glioblastom-tumormodel og har bestået begge kriterier, hvilket baner vejen for yderligere prækliniske effektivitetstest og optimering, førend projekterne løftes ind i den kliniske afprøvning i mennesker.

uTREAT pipelinen tæller følgende indikationer, som alle er i præklinik:
• Glioblastom (aggressiv hjernecancer)
• Prostatacancer
• Hoved- og halscancer
• Neuroendokrine tumorer (NET)

Den største værdi for Curasight på længere sigt ligger efter vores vurdering i uTREAT platformen. Det skyldes, at markedet og prissætningen for terapeutiske produkter er meget højere end tilsvarende diagnostiske produkter. Kigges der eksempelvis mod markedet for behandlinger af glioblastom i USA og Europa, så vurderes dette at ligge på 5,1 mia. EUR, mens markedet for diagnostik af glioblastom vurderes at ligge på 195 mio. EUR.

uTREAT pipelinen er kun i præklinisk udvikling og har derfor en højere klinisk og regulatorisk risiko end uTRACE projekterne, som er i klinisk fase 2 og hvor vi allerede har været vidne til flere lovende resultater. Dernæst vil den videre udvikling af uTREAT være dyrere og stille højere krav til klinisk udvikling end udviklingen af diagnostik-projekterne i uTRACE. uTRACE agerer også løftestang for uTREAT, idet Curasight kan kombinere de to produkter ved hjælp af det theranostiske-princip (therapeutic+diagnostic). Udgangspunktet er, at hvis en cancer kan visualiseres på et scanningsbillede, så kan man med stor sandsynlighed også behandle den respektive cancer med målrettet radionuklid stråleterapi, da man anvender samme biomarkør, uPAR, og samme stof til at binde til receptoren ved uTRACE og uTREAT – med andre ord ”What you see – is what you treat”. Næste større event på uTRACE pipelinen er offentliggørelsen af de første prækliniske resultater på uTRACE i Glioblastom, som ventes i 4. kvt. 2022, hvor gode resultater kan bane vejen for igangsætning af kliniske studier i 2024.

Emission eller partnerskabsaftale?
Curasight har pt. et finansielt beredskab på 60 mio. DKK, hvilket vil være tilstrækkelig til at finansiere driften ind i 2. halvår 2023. Herefter ser vi to muligheder: Emission eller partnerskabsaftale.

Såfremt det ikke lykkes Curasight at indgå en eller flere partnerskabsaftaler omkring pipelineprojekterne, vurderer vi, at Curasight i 3. kvartal 2022 må initiere en emission for at finansiere den videre udvikling af pipelinen, hvilket kan lægge en dæmper på den forventede kursudvikling.

Curasight meddelte dog i forbindelse med 1. halvårsregnskabet 2022, at selskabet er i dialog om partnerskabsaftaler med flere pharmaselskaber. En partnerskabsaftale vil være positivt, da det for det første vil sikre både finansiering af driften, hvilket helt eller delvist kan eliminere behovet for en emission, og dernæst medvirke til at sikre den videre kliniske udvikling og kommercialisering. Endeligt vil en partnerskabsaftale også udgøre en vigtig validering af Curasights teknologi.

Curasight 04

Vi anbefaler Køb på Curasight
Curasight aktiekurs ligger pt. i ca. 10,8 DKK og er således nede med ca. 56 % over det seneste år. I samme periode har selskabet leveret gode data på flere produkter og gennemført udvidelser af både uTRACE og uTREAT pipelinen.

Vi vurderer, at markedet markant undervurderer det kommercielle potentiale i Curasight og ej heller tager højde for reduktionen af den generelle risiko, som udvidelsen af pipelinen giver. Samtidig ser vi frem mod en spændende og tiltagende nyhedsstrøm fra pipelinen, som vi vurderer bør have en positiv effekt på aktiekursen.

Vi anbefaler således KØB før offentliggørelse af data fra både uTRACE og uTREAT på Glioblastom, som ventes i 4. kvartal 2022. Vort kursmål sættes til 50 DKK, da vi alene har valgt at allokere værdi til uTRACE pipelinen, mens uTREAT, som pt. er i præklinik og dermed mere risikofyldt, sættes til nul. Vi forventer først at allokere værdi til uTREAT projekterne, efter at vi har set kliniske data.

Kigger vi i værdien af de 4 uTRACE indikationer, vurderer vi, baseret på markedsstørrelser, at Hoved- og halscancer og prostatacancer er de mest værdifulde projekter, som samlet set udgør 70% af vores samlede selskabsværdi. Den nuværende aktiekurs på 10,8 DKK indikerer således, at kun en meget beskeden andel Curasights samlede værdi er reflekteret i aktiekursen, hvilket giver et solidt upsidepotentiale i tilfælde af gode data, som kan bane vejen for markedslanceringer i 2027 og 2028.

Frank Hørning Andersen

Kurs på anbefalingstidspunkt: 10,80 DKK

Kursmål: 50 DKK (12 mdr.)

Analysedato: 31. oktober 2022

Curasight/Fluoguide – samme stifter, forskellige selskaber.
Fluoguide udvikler et middel, som selskabet selv kalder FG001, der kan få cancerceller til at lyse op, også kaldet fluorescere, under kirurgi. På den måde er det nemmere for kirurgen at operere cancertumorer ud af patienterne – og dermed undgå at operere raske celler væk. FG001 binder til uPAR-receptoren. Curasight arbejder med produkter til brug for diagnostik og behandling af forskellige cancertyper og er bygget op omkring uPAR receptoren, der er en biomarkør, som udtrykkes i de fleste solide cancerformer. Curasight har udviklet en radiofarmaceutisk platform, der kan benyttes både til diagnostik og til behandling af cancer.

Disclaimer: Læs her om ØU’s aktieanalyser

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Dagens Nyheder Middag - Investering

Vær et skridt foran. Få de vigtigste analyser af danske aktier og aktiemarkedet
Udkommer hver dag kl. 12.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Relaterede nyheder

Jobannoncer

Højt kvalificerede økonomer til udvikling af klimapolitikken i Skatteministeriet
Region Hovedstaden
Nyt job
Analytisk stærk chefkonsulent til Fiskeristyrelsens Revisionsteam
Region Hovedstaden
Senior Tax Manager til Pension Danmark
Region Hovedstaden
Dansk Sygeplejeråd søger Finansiel controller med god faglig ballast og digital flair
Region Hovedstaden
Head of Department at the Department of Marketing at Copenhagen Business School
Region Hovedstaden
Udløber snart
HR- og udviklingschef til Dansk Sygeplejeråd
Region Hovedstaden
Koncernbudgetchef til Koncern Økonomi, Region Sjælland
Region Sjællandb
Driftsøkonomichef til Justitsministeriets departement
Region Hovedstaden
Er du ny leder af Finans, Løn og Indkøb i Syddjurs Kommune?
Region midt

Mere fra ØU Life Science

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank