Velhavere over 50 år plejer i stigende omfang selv deres formue. Økonomisk Ugebrev Formue (tidligere Aktieugebrevet) har netop gennemført en læserundersøgelse med mere end 500 besvarelser, hvor 94 procent svarer, at de selv forvalter deres aktieformue. Kun godt seks procent får altså forvaltet privatformuen gennem bank, investeringsforening eller fondsmægler.

Aktieugebrevets læserskare er dog næppe helt gennemsnitlig, idet 43 procent af læserne har forvalter en privat aktieformue på over tre mio. kr. og andre 29 procent har mellem én og tre mio. kr. i aktier. Hele 55 procent af Aktieugebrevets læsere er over 59 år, og andre 25 procent er mellem 50 og 59 år. 37 procent er pensionister, og andre 30 procent er selvstændige. 53 procent er bosiddende i Hovedstaden og på Sjælland, og fire procent har bopæl i udlandet.

Baggrunden for, at mange vælger selv at håndtere deres formueforvaltning skyldes tilsyneladende begrænset tilfredshed med den formueforvaltning, de har fået eller får i bankerne. Kun tre procent svarer, at de er ”meget tilfredse” med bankernes investeringsrådgivning og 15 procent er blot ”tilfredse”. I den anden ende af skalaen er 25 procent ”utilfredse” med bankernes investeringsråd og andre ti procent er ”meget utilfredse”. Synspunkterne er opsigtsvækkende, fordi AktieUgebrevets læsere er øvede privatinvestorer, som anvender ganske meget tid og kræfter på at sætte sig ind i det at investere i aktier, herunder at følge med i det generelle marked og udvælge aktier, der synes at tilbyde merværdi på den korte eller lange bane. AktieUgebrevets læsere foretrækker klart bankernes skriftlige aktieanalyser, frem for bankernes mundtlig rådgivning om investeringer. 36 procent svarer, at bankernes skriftlige aktieanalyser indgår blandt de tre vigtigste kilder til information om danske aktier. Kun 14 procent vurderer, at bankernes mundtlige rådgivning er blandt de tre vigtigste informationskanaler.

Uafhængige betalingsanalyseprodukter vægter næ- sten ligeså tungt som bankernes aktieanalyser, og også information fra Dansk Aktionærforening vægter på samme niveau blandt de tre vigtigste informationskanaler. Den suverænt mest anvendte informationskanal er dagbladenes løbende erhvervsdækning, som typisk dækker de hurtige dag-til-dag nyheder eller time-til-time nyheder. Også gratis investeringsportaler på internet, som eksempelvis Euroinvestor vægter meget tungt, sammen med dagblade, og betydeligt over eksempelvis information fra bankerne.

Resultaterne indikerer, at der er stigende efterspørgsel efter alternativer til bankernes investeringsrådgivning og investeringsforeninger, hvor investorer typisk til relativt høje omkostninger følger lige i hælene på det generelle aktiemarked, uanset om det går op eller ned. Traditionelt anbefaler bankerne ikke, at deres kunder sælger aktiebeviser i investeringsforeningerne i svage eller usikre markeder, fordi de så vil tabe indtjening på kurtager og formidlingsprovisioner. En del af AktieUgebrevets læsere oplyser, at de slet ikke henter information om aktier i deres bank. Vi har i læserundersøgelsen spurgt om, ”hvilken bank er hovedkilde til aktierådgivning.” Svarene viser, at Danske Bank er dominerende med en markedsandel på 26 procent efterfulgt af Nordea på 19 procent. Større spillere er også Sydbank med en andel på ni procent og Jyske Bank med seks procent. Herefter følger en gruppe banker med 2-3 procent, nemlig Handelsbanken, Nykredit, Spar Nord og Ringkøbing Landbobank.

Annoncer fra bankerne indikerer, at netop private banking, herunder formueforvaltning, for velhavere ses som et lukrativt forretningsområde. Bankernes gebyr er typisk årligt 2-3 procent af formuen, samt handelskurtager, som er højere end de billigste internetmæglere. Det skal sammenholdes med, at man selv kan handle aktier, danske såvel som udenlandske, til næsten ingen penge gennem de nye internetmæglere.

At aktiekulturen igen er på vej frem afspejles også af, at der er stigende tilslutning til de årlige generalforsamlinger i small- og midcap-selskaberne, hvor der typisk er større lydhør over for de private aktionærer, idet de store professionelle investorer typisk dominerer billedet i large cap-selskaberne. Økonomisk Ugebrev Formue startede sidste forår med at afholde investormøder, hvor en håndfuld børsnoterede SMV-selskaber blev inviteret til at præsenterer virksomheden. Disse arrangementer er typisk blevet et tilløbsstykker, hvor alle pladser hurtigt er blevet udsolgt.

Læs hele udgivelsen her