Internet i alt – internet of things (IoT) – er i de seneste år kommet tættere på brugernes dagligdag, og udviklingen vil i højt tempo forsætte i 2016 og årene frem via services og løsninger, hvor internet kobles på stadig flere processer og maskiner både i hjemmet og i virksomheder. Styring via internet vil ramme rigtig mange områder, eksempelvis det der kaldes ”smarthomes”, ”bærebare teknologier”, ”intelligent transport”, ”sundhed og medicin.” Økonomisk Ugebrev gennemgår i denne artikel kernetendenser for hvert af områderne i forhold til forretningsmodeller og konkrete løsninger. Kendetegnede for IoT er, at ”tingene” i stigende grad smelter sammen, idet IoT netop muliggør intelligente forbindelser på kryds og tværs af brancher, områder, segmenter, enheder og brugere. Artiklen bygger på rapporter og artikler fra primært informationsweek.com, thinknaturaltoday.com, insidebigdata.com samt visionmobile.com.

Smarthomes: Rigtig mange forskellige virksomheder, fx internetplatforme som Google, Amazone og Facebook, teknologivirksomhederne Samsung, Borch og Logitech samt et hav af it- og applikationsudviklere kæmper om at kunne levere den foretrukne ”touchpoint” for forbrugernes muligheder via IoT intelligent at styre alt fra musik, energiforbrug, indkøb og madlavning i hjemmet. Når køleskabe, ure, løbesko, varmeapparater og bil forsynes med internetadgang (IoT) øges forbrugernes behov for et centralt touchpoint til at styre og koordinere services og kombinationsløsninger. Dette sker i dag primært via en smartphone. Men voiceteknologi og ”next generation romote control” vil i fremtiden også kunne tilbyde direkte kontrol via taleteknologi eller gennem chattjenester på forskellige sociale netværk som fx Facebook. Forretningsmodeller inden for ”smarthome” flytter sig fra tidligere at være baseret på enkelte forbundne enheder til at handle om ”digitale touchpoint”, der muliggør at ethvert produkt kan forbindes.

Bærebare teknologier: Bærebare teknologier er f.eks. Apples smartwatch, Ralph Laurens træningstøj, der indsamler data om din træning, shoppingkjolen med indbygget kreditkort eller skoen med digitalt udskiftelig design, der efter eget valg passer til en hver given anledning. Bærebare teknologier – på engelsk kaldet ”whereables” – bygger på idéen om, at brugerne digitalt kan kombinere deres helt egen identitet kombineret med alle de IoT funktionelle muligheder, der måtte eksistere. Virksomhedernes brand og forbrugerens identitet smelter dermed tættere sammen. Forretningsmodeller vil i høj grad fokusere på brugernes adgang til apps, der udvider produktets muligheder, men samtidig også på

sigt vil gøre selve produkterne billige eller helt gratis, fordi omsætningen i stedet hentes på relaterede tilkøb. F.eks. har Microsoft lanceret brillen Microsoft Holo-Lens, der kan vise 3D-grafik svævede foran brugeren. Forretningsmodellen afhænger af om Microsoft formår at tilføre en kombination af tjenester målrettet forskellige segmenter blandt både professionelle udviklere og private brugere.

Intelligent transport: Tesla er et billede på en trend indenfor IoT i intelligent transport, der med stor sandsynlighed i fremtiden vil dominere området. Årsagen er, at Tesla er født i den digitale tidsalder og derfor allerede er førende med indsamling af data fra mere end 100.000 biler over det meste af verden. Det giver dem en unik fordel i forhold til udvikling af f.eks. førerløsebiler, bildeleordninger, energioptimering og andre services, som kan udvikles på baggrund af dataindsigten. Traditionelle bilproducenter har ikke samme mulighed, selvom mange har iværksat lignende initiativer og er godt på vej. Generelt skifter forretningsmodellerne fra digitale muligheder i bilerne til data om køretøjets færden til brug i apps og platforme, som forbinder biler, byer og trafikal infrastruktur. Konkurrenceparametre på fremtidens bilmarked handler derfor om meget mere end flere kilometer på literen eller omstilling fra benzin til strøm.

Det handler (igen) om adgang, brug og ejerskab af data. Også inden for droneteknologi er tendensen, at brugbarhed og adgang til differentierede services er helt afgørende for den forretningsmæssige succes. Droner vil i fremtiden, baseret på data og internet forbindelse til andre enheder, afhjælpe mindre former for transport og sågar foretage mindre reparationer på fx. bygninger, biler og byanlæg.

Sundhed og medicin: 2016 vil i følge det amerikanske online magasin thinknaturaltoday.com 2016 blive et stort år for medicinsk- og sundhedsteknologi baseret på IoT. På samme måde som “bærebare teknologier” knytter den personlige identitet og teknologi tættere sammen, vil IoT inden for sundhed og medicin knytte data om krop og lægebehandling til konkrete handlingsmuligheder for patienter. IoT inden for sundhed og medicin indbefatter ofte nanoteknologi, som via censorer i forskellige dagligdagsenheder – senge, biler, tøj etc. – kan måle fx blodtryk, søvnrytmer, medicinforbrug, motion og kost. Denne data kan benyttes af læger og sundhedspersonale til at forudsige risikoen for sygdomsudbrud eller regulering. Forretningsmodellerne er komplicerede, fordi de involverer både velfærdsøkonomi og patienters adfærdsændringer for at kunne lykkes.

Læs hele udgivelsen her