Et tidligere bestyrelsesmedlem i ejerforeningen bag Nykredit, Forenet Kredit, erkender, at hun i arbejdstiden hos Nykredit indsamlede fuldmagter til repræsentantskabsvalg til fordel for den siddende bestyrelse. Hun var indtil for et par år siden medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i ejerforeningen. Udtalelserne fremgår af en båndet samtale, som Økonomisk Ugebrev har haft mulighed for at aflytte. Afsløringen lægger nyt pres på formand Nina Smith fra Forenet Kredit. 

Økonomisk Ugebrev kan nu dokumentere, at et tidligere bestyrelsesmedlem i Nykredits ejerforening, som er ansat i Nykredit-koncernen, har indsamlet fuldmagter til repræsentantskabsvalget i arbejdstiden. Afsløringen kommer oven på, at Pressenævnet i en afgørelse netop har givet Nykredit medhold i, at Økonomisk Ugebrev var gået for langt i en artikel ved netop at skrive, at Nykredit indrømmede indsamling af fuldmagter i arbejdstiden. Se optryk af genmæle.

TIDLIGERE SPØRGSMÅL
Baggrunden er, at Økonomisk Ugebrev flere gange tidligere har videreformidlet oplevelser fra kritiske låntagere i Nykredit, som udtalte, at de var vidende om, at ansatte i Nykredit indsamlede fuldmagter i arbejdstiden til fordel for den siddende bestyrelse, og at de syntes, at det var et demokratisk problem i forhold til en fair og ordentlig valghandling til det øverste ledelsesorgan i ejerforeningen bag Nykredit, nemlig Forenet Kredit.

I en tidligere artikel stillede Økonomisk Ugebrev Nykredit og Forenet Kredit følgende spørgsmål: ”Vi har fået flere kommentarer om, at Nykredits medarbejdere har indsamlet fuldmagter til repræsentantskabsvalget i arbejdstiden. Kan I bekræfte eller afvise, at dette er sket?”

Nykredit, pressechef Jens Theils svarede skriftligt følgende: ”Alle medarbejdere i Nykredit, der er medlem af Forenet Kredit, kan deltage i foreningens valg på lige fod med andre medlemmer, herunder også medbringe fuldmagter for andre stemmeberettigede. Har man skullet medbringe en fuldmagt for en kollega, kan det have været naturligt at tale om det på arbejdspladsen. Hvis det er sket, er det selvfølgelig vores forventning, at det ikke er gået ud over arbejdet, og vi er også helt trygge ved, at det er tilfældet.”

Økonomisk Ugebrev tolkede svaret som en indirekte bekræftelse på, at det faktisk har været tilfældet. I udtalelsen afviser Nykredits pressemand heller ikke, at det forholder sig som beskrevet. Men han bekræfter det heller ikke entydigt. Man kan sige, at han glider af på spørgsmålet, hvilket naturligvis heller ikke giver anledning til stor troværdighed i svaret.

Efter reglerne må Økonomisk Ugebrev ikke her kommentere Pressenævnets afgørelse, så det vil vi undlade at gøre. Men vi er naturligvis nødt til at omtale de nye oplysninger, vi er kommet i besiddelse af, og som kaster nyt lys på hele problemstillingen om de demokratiske forhold i Forenet Kredit, som kontrollerer Nykredit.

KLAR TALE I OPTAGELSE
Økonomisk Ugebrev har fået forelagt en lydoptagelse, hvor et navngivet tidligere medlem af Nykredits bestyrelse åbent indrømmer, at hun har indsamlet fuldmagter i arbejdstiden, til fordel for den siddende bestyrelse. Af lydoptagelsen fremgår det meget klart, hvem der udtaler sig, og at der har været tale om indsamling af fuldmagter i arbejdstiden.

Meget tyder således på, at mindst én ansat i Nykredit har anvendt arbejdstid på at indsamle fuldmagter, for at fremme en bestemt magtgruppering i foreningen, nemlig den siddende bestyrelse, blandt andet på bekostning af de mere kritiske grupperinger blandt låntagerne – og medlemmer af Forenet Kredit, som ikke er indstillet af den siddende bestyrelse.

De nye oplysninger, Økonomisk Ugebrev er kommet i besiddelse af, omfatter en lydoptagelse, hvor et tidligere bestyrelsesmedlem klart og tydeligt siger det, som Økonomisk Ugebrev tidligere har spurgt ind til på baggrund af mistanker fra en stribe låntagere i Nykredit:

”Du sidder i bestyrelsen og har samlet fuldmagter ind i arbejdstiden til valget,” lyder et spørgsmål til hende på optagelsen. ”Ja, det har jeg gjort,” svarer det tidligere bestyrelsesmedlem på den ca. to minutter lange lydoptagelse. Økonomisk Ugebrev har valgt ikke at oplyse navnet på det tidligere bestyrelsesmedlem, som frem til marts 2016
sad i bestyrelsen for både Nykredit Realkredit, Nykredit og Forenet Kredit.

Hun var angiveligt stoppet i bestyrelsen på det tidspunkt, hvor der blev indsamlet fuldmagter, men var stadig ansat i Nykredit-koncernen. På lydoptagelsen bekræfter hun flere gange, at hun har indsamlet fuldmagter blandt medarbejderne i arbejdstiden og har søgt støtte blandt medarbejdere i Nykredit.

”Jeg opfordrer folk til at deltage, og nogle siger helt klart, og nogle ønsker ikke at støtte op, og det er helt i orden,” siger hun på optagelsen. Optagelsen dokumenterer således præcis det, Økonomisk Ugebrev for godt et år siden skrev om.

Jens Vesterbæk, som sidder i repræsentantskabet for Forenet Kredit, siger til Økonomisk Ugebrev om de nye oplysninger: ”Jeg må sige, at det på ingen måde overrasker mig. Det er helt i tråd med de meldinger, jeg tidligere har fået forelagt.”

Videre siger han: ”Det er naturligvis et helt uacceptabelt misbrug, at der på den måde er brugt arbejdstid på at hverve stemmer til bestyrelsens kandidater, imod de kandidater, der selv har valgt at stille op, og som selv skal skaffe stillere.”

”Der er med afsløringen blot tale om yderligere et eksempel på, at der er dele af Nykredits ledelse, der arbejder på at undergrave foreningsdemokratiet. De benytter urent trav i et forsøg på at fremme egne ukritiske kandidater i forhold til de kritiske kandidater, der selv må yde en kæmpe indsats i et forsøg på at blive valgt,” siger Jens Vesterbæk.

Som nævnt har Økonomisk Ugebrev tidligere spurgt Nykredit om, hvad man mener om fremgangsmåden, og som oplyst var svaret, at hvis det sker, så er der ikke noget i vejen med det, og at man antager, at det ikke sker i arbejdstiden.

Ejlif Thomasen

Læs også tidligere artikel om problemer med demokratiet i Forenet Kredit.

Økonomisk Ugebrev vil stille Nykredit / Forenet Kredit en stribe yderligere spørgsmål om forløbet. Spørgsmål, som sendes og optrykkes mandag på denne plads.