Økonomisk Ugebrevs Trader har til dags dato udsendt 12 spekulative aktietips (Som altså ikke indgår i vores Økonomisk Ugebrevs Forsigtige Basisportefølje)

Vi har siden starten primo december 2018 haft 10 pletskud ud af 12 spekulative aktietips, som er udsendt til vores medlemmer på ØU Trader.

Alle otte lukkede aktietips, som altså er solgt igen, har givet gevinst, mens vi aktuelt har fire åbne aktietips, hvor to ud af de fire aktuelt står i plus.

På flere af de spekulative aktietips har vi også hentet gevinster i december, hvor markederne var meget nervøse og negative. Blandt andet på en investering i certifikatet Bear SP500 x5, hvor vi altså tjente penge i et faldende marked.

Hensigten med de spekulative aktietips er at hente kortsigtede gevinster i både stigende og faldende markeder.

Spekulative Aktietips

Aktietips indebærer en større risiko, dvs. både muligheder for større gevinster og større tab. Disse investeringer er typisk mere kortsigtede, helt ned til nogle få dage, hvor der hjemtages kortsigtede gevinste