Nye superligaklubber må forvente begrænset kommunal økonomisk støtte

 

Uddrag fra undersøgelse, foretaget af Idrættens Analyseinstitut, med titlen: Betalingsvilje for superligafodbold i Slagelse Kommune”. Konklusionen er, at under halvdelen af de adspurgte borgere ønsker at kommunen skal yde økonomisk støtte i form af sponsorater. Læs hele notatet her

For at undersøge den værdi, en superligaklub genererer i Slagelse Kommune, har studiet spurgt borgerne om deres betalingsvilje for at have et professionelt fodboldhold i den bedste danske række.

Det sker ud fra et hypotetisk scenarie, som borgerne i undersøgelsen er blevet bedt om at forholde sig til: I scenariet er Slagelse B&I rykket op i 1. division og ligger til at rykke op i Superligaen, men uden at kunne opfylde de økonomiske krav, der kræves for at opnå en superligalicens. For at hjælpe klubben til oprykning tegner Slagelse Kommune derfor et 1-årigt sponsorat (der revideres ved udløb), som betales via øget skat.

Spørgsmålet, som den enkelte skal forholde sig til i undersøgelsen, er derfor, hvor stort et beløb man som husstand boende i kommunen er villig til at betale om året i ekstra skat til dette.

Pæn betalingsvillighed hos nogle
Studiet når frem til, at den årlige kollektive betalingsvilje for at have en superligaklub er på 2,9 mio. kr. svarende til en årlig betalingsvilje på 76,25 kr. pr. husstand i kommunen.

Forfatterne til studiet konkluderer derfor, at det set under ét skaber en betydelig værdi for borgerne at have en superligaklub i kommunen. Studiet viser samtidig og mindre overraskende, at borgernes interesse i sport har en positiv indflydelse på, om de er villige til at betale for at have en superligaklub i lokalområdet.

Det betyder, at svaret på, hvorvidt en kommune skal agere sponsor for klubben ikke er entydigt. Ud fra et demokratisk perspektiv er det faktisk sådan, at sponsoratet ville blive nedstemt blandt borgerne, da der ikke er et flertal i kommunen, som angiver at ville betale.

Ydermere angiver mere end halvdelen (54,7 pct.) af de respondenter, som ikke angiver nogen betalingsvilje (dvs. svarer ’0 kr.’), at de er imod, at kommunen skal involvere sig økonomisk i en professionel sportsklub.

Set fra et politisk synspunkt bør kommuner således være opmærksomme på befolkningens generelle holdning til spørgsmålet og ikke blot følge et mindretals eventuelle høje betalingsvillighed i forhold til deres lokale fodboldflagskib, anbefaler forfatterne.

Læs også Økonomisk Ugebrev årlige analyse af økonomien i de danske superligaklubben i Økonomisk Ugebrev Finans medio august.

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her