Del artiklen:

Gabriels årsregnskab 2016/17 fortæller om en stigning i omsætningen på ikke mindre end 26%. Ganske vist kommer 12 procentpoint heraf fra tilkøb af virksomhed, men en organisk omsætningsvækst på 14% er der heller ikke mange selskaber, som kan præstere. 

Gabriels udmelding om en stigning i omsætningen ”i niveauet 20%” blev således overgået. Det samme gælder for indtjeningsmålet, men her var ambitionerne til gengæld så lave, at det ved første øjekast virkede overdrevent konservativt. Ved årets start forventede man således kun en stigning i resultat før skat på 0-5%. Eftersom 2016/17 endte med en stigning på 9,6% blev dette mål også overgået.

Misforholdet mellem forventningerne til omsætning og indtjening i 2016/17 skyldtes ikke, at ledelse ville være sikre på at kunne opfylde indtjeningsmålet. Forklaringen ligger i disse to forhold:

1) For det første ville omkostninger vedrørende købet af et engelsk selskab påvirke indtjeningen negativt i 2016/17.

2) For det andet ville der være ekstraordinære omkostninger i forbindelse med etablering af et produktionsselskab i USA.

Både integration af det tilkøbte selskab og etableringen i USA forløb planmæssigt, og i halvårsregnskabet hævede man derfor forventningerne til en stigning i resultat før skat til niveauet omkring 10%. Med en stigning på 9,6% ramte man det nye mål ganske nøjagtigt.

Med den vellykkede proces for de to nævnte projekter er Gabriel kommet et langt skridt videre i sin vækstpolitik, og det påvirker da også selskabets udmeldinger til 2017/18. Her forventer man en stigning i både omsætning og resultat før skat på 10-15%. Når målsætningen ses i forhold til en markedsvækst som forventes at være ”let stigende”, så forventer Gabriel altså at erobre markedsandele i det kommende regnskabsår.

Det medfører dog ikke automatisk markante kursstigninger for Gabriel-aktien. Gabriel handles nemlig til en forventet Price/Earning, som er næsten dobbelt så høj som branchemedianen, og det stiller store krav til væksten. Disse krav har Gabriel indtil videre været i stand til at opfylde, og med tilkøbet af den engelske virksomhed og etableringen i USA forventer vi, at Gabriel vil fortsætte væksten. I AktieUgebrevet nr. 09/2017 forventede vi, at Gabriel ville blive en af efterårets stærke aktier, men sådan er det ikke gået. Det svage aktiemarked har også påvirket Gabriel-aktien, og kursen har haft vanskeligt ved at komme forbi 550.

Med udgangspunkt i den forventede vækst fastholder vi imidlertid troen på Gabriel som en god investering. Vi forventer, at aktien vil bryde grænsen ved 550 inden halvårsregnskabet den 8. maj 2018.

Børskurs på analysetidspunktet: 530,00

AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 550-600