Gabriels årsregnskab 2016/17 fortæller om en stigning i omsætningen på ikke mindre end 26%. Ganske vist kommer 12 procentpoint heraf fra tilkøb af virksomhed, men en organisk omsætningsvækst på 14% er der heller ikke mange selskaber, som kan præstere. 

Gabriels udmelding om en stigning i omsætningen ”i niveauet 20%” blev således overgået. Det samme gælder for indtjeningsmålet, men her var ambitionerne til gengæld så lave, at det ved første øjekast virkede overdrevent konservativt. Ved årets start forventede man således kun en stigning i resultat før skat på 0-5%. Eftersom 2016/17 endte med en stigning på 9,6% blev dette mål også overgået.

Misforholdet mellem forventningerne til omsætning og indtjening i 2016/17 skyldtes ikke, at ledelse ville være sikre...