17 af 24 Large Cap-selskaber investerede sidste år for mere, end de afskrev. De ekspanderede altså deres kapitalapparat yderligere, men mest i udlandet.

Økonomisk Ugebrev kortlægning viser, at DSV, Chr. Hansen, GN Store Nord satsede optimistisk og offensivt på fremtidig vækst i 2016.

Transportkoncernen DSV blev takket være købet af amerikanske UTi den store danske børsnoterede virksomhed, der i 2016 via massive investeringer satsede hårdest på fremtiden.

Det fremgår af en oversigt over, hvor offensivt de danske Large Cap-selskabet investerede sidste år. Oversigten bygger på en opgørelse af virksomhedernes samlede nettoinvesteringer i aktiver og virksomhedskøb i løbet af året, målt som andel af deres af- og nedskrivninger. På den måde har vi udregnet en...