Del artiklen:

ALK-Abelló oplevede solid toplinevækst i 2016, men det ser ikke ud til at fortsætte i 2017.

Selskabet har dog søsat en række fornuftige investeringsinitiativer, som fra 2018 og frem kan skabe en interessant investeringscase. 2017 ligner dog en ørkenvandring rent kursmæssigt.
ALK-Abellós årsregnskab for 2016 blev præsenteret i starten af februar og viste ganske som ventet en flot fremgang i omsætningen på 3,0 mia. kr. og et EBITDA før særlige poster på 705 mio. kr. I starten af januar havde ALK-Abelló forinden opjusteret forventningerne til 2016-resultatet til en omsætning på ca. 3 mia. kr. og et EBITDA på over 0,7 mia. kr. Dermed var selskabet meget præcist i stand til at opfylde egne hævede estimater.

Driftsudgifterne er steget med 11% til 2,5 mia. kr, først og fremmest drevet af øgede produktionsomkostninger på 19% til 1,0 mia. kr. relateret til det højere produktsalg samt investeringer i produktionsapparatet. Alle øvrige udgifter er samlet set blot steget med 7% til 1,5 mia. kr.

Driftsresultatet på EBIT-niveau viser en fremgang på 42% til 0,5 mia. kr. Efter skat er resultatet dog faldet med 22% til 0,3 mia. kr, hvilket skyldes en langt højere skatteprocentsats i 2016 vs. 2015, kombineret med usædvanlige finansielle indtægter fra frasalg i 2015 af ALK-Abellós produktionsfaciliteter i Holland.

ACARIZAX godkendt i USA
ALK-Abellós produktsalg steg i 2016 med 22% til 2,9 mia. kr, drevet af bredt funderet tocifrede vækstrate i alle tre overordnede allergiproduktkategorier.

Den største vækstfremgang fik man i SCIT/SLIT segmentet, hvor omsætningen steg med 19% til 2,2 mia. kr. Fremgangen har dog ikke alene været ALK-Abellós fortjeneste, men har så at sige også skyldtes andres ulykke, nærmere bestemt alvorlige produktionsproblemer for Stallergenes, hovedkonkurrenten på det vigtige franske allergimarked.

I slutningen af 2015 fik Stallergenes tilbagekaldt en række tablet- og dråbebaserede allergipræparater, og først i slutningen af 2016 er Stallergenes for alvor kommet op i gear igen. Dette midlertidige tomrum, som Stallergenes fravær fra markedet har skabt i særligt 1. halvår 2016, har ALK-Abelló været dygtige til at udnytte til at tage markedsandele.

ALK-Abelló har i begyndelsen af marts desuden fået FDA-godkendt selskabets immunbaserede tablet mod behandling af husstøvmideallergi. Godkendelsen omfatter voksne patienter i alderen 18-65 år, som lider af allergisk rhinitis (høfeber) for-årsaget af husstøvmider. ALK-Abelló har for nylig overtaget de kommercielle rettigheder til medikamentet i Nordamerika, efter at en tidligere indgået licensaftale med Merck blev annulleret. ALK-Abelló forventer over de kommende måneder at integrere husstøvmidetabletten i sin portefølje af amerikanske allergitabletter som udover førnævnte også tæller GRASTEK mod græspollenallergi samt RAGWITEK mod ragweedallergi.

Aktien handles til høj 2017 P/E
I 2017 forventer ALK-Abelló at investere aggressivt i en række langsigtede vækstinitiativer med henblik på at fastholde den globale andel på 40% af allergimarkedet. ALK-Abelló vil derfor investere ca. 0,5 mia. kr, som blandt andet skal gå til yderligere kommercialisering af ACARIZAX i Europa, opbygning af egen salgsstyrke i Nordamerika, samt en fortsat investering i optimering af produktionsapparatet. Ledelsen forventer en 2017-omsætning i lejet 2,8-3,0 mia. kr, forårsaget af en normalisering (dvs. intensivering) af konkurrenceforholdene i Europa samt en vækst i Nordamerika og på internationale markeder. Pga. de massive investeringer ventes EBITDA at falde til ca. 0,3 mia. kr. På baggrund af ALK-Abelló seneste udmeldinger om et øget investeringsniveau, er vi også bestyrket i vores hidtidige forventninger om, at 2017 efter alt at dømme vil blive et overgangsår/investeringsår for ALK-Abelló. Man vil investere massivt i at optimere det europæiske SCIT-produktionsapparat, og desuden står man med en udfordring i forhold til at få kommercialiseringen af vaccinetabletterne søsat i USA, efter at Merck trak sig ud af det kommercielle partnerskab i slutningen af 2016.
ALK-Abelló aktien handles netop nu til kurs 1000, og dermed en selskabsværdi på 10 mia. kr. Dette modsvarer en tårnhøj 2017 P/E på ca. 50, hvis vi antager et overskud efter skat på ca. 0,2 mia. kr. i 2017.

Vi vurderer egentlig, at de initiativer som ALK-Abelló har søsat er meget fornuftige, men vi tror ikke de vil give afkast for alvor før i 2018 og årene derefter. Vi fastholder derfor en Neutral-anbefaling på ALK-Abelló, men hæver 12 måneders kursmålet fra 900 Kr til 950 Kr.

læs hele udgivelsen her

Peter Aabo, NordicBioInvestor.com

 

Børskurs på analysetidspunktet: 1001 AktieUgebrevets kursmål (12 mdr): 950

Læs tidligere analyser af ALK-Abelló her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: