Del artiklen:

Ringkjøbing Landbobank (RL) opjustede i halv-årsregnskabet forventningerne til årets basisresultat til 600-665 mio. kr. (tidligere 515-615 mio. kr.). Så markant en opjustering kunne man forvente ville løfte kursen, men det skete ikke. Faktisk er kursen på RL-aktien faldet, lige siden halvårsregnskabet blev offentliggjort.

En væsentlig del af forklaring på kursfaldet var ganske givet, at den kommende opjustering i halv-årsregnskabet var en af børsens dårligst bevarede hemmeligheder.

For det første havde 1. kvartal været ”det bedste kvartalsregnskab nogensinde” ifølge RL’s hjemmeside. Men man fastholdt alligevel helårsforventningerne om stagnation som bedst mulige resultat.

For det andet var RL’s forventninger så lave, at det allerede ved årets start var særdeles sandsynligt, at de ville blive hævet i løbet af året.

Ringe informationsværdi

I AktieUgebrevet nr. 05/2017 stillede vi spørgsmålstegn ved informationsværdien i RL’s forventninger, og påpegede, at årsregnskabet 2016 til forveksling lignede årsregnskabet 2015, hvor man også havde haft det bedste resultat i bankens historie, og endte med et betydeligt bedre basisresultat end forventet ved årets start.

Det virker som om den gængse politik hos RL er at starte året med så lave forventninger, at de stort set kan opfyldes under en ny finanskrise. Man startede således også 2017 med ekstremt lave forventninger om et basisresultat i intervallet 515-615 mio. kr. (2016: 617 mio. kr), hvilket i bedste fald signalerede stagnation, og i værste fald det dårligste basisresultat i fire år.

Det viste sig da også allerede efter 1. kvartal at man – endnu engang – havde sat målet så lavt, at det stort set var umuligt at fejle. 1. kvartal blev det bedste kvartalsregnskab nogensinde, og efter 2. kvartal kom så opjusteringen.

Enhver forventning til fremtiden kan forsvares på den ene eller den anden måde. F.eks. med manglende evne til at forudsige fremtiden. Men set fra investorside er det problematisk, at der år efter år er så stor forskel på bankens indledende udmeldinger og så den virkelige verden.

Det skal dog til RL’s forsvar siges, at man ikke er alene om denne ekstremt konservative strategi. Eksempelvis forventede Spar Nord Bank ved indledningen til 2017 en tilbagegang i basisindtjeningen på op til 13%. Det var mindre negativt end RL, men dog i samme boldgade. Spar Nord Bank har nu opjusteret til et resultat på samme niveau som i fjor.

Det var dog ikke alle banker, som startede 2017 med defensive forventninger. Sydbank åbnede så-ledes året med en forventning om at præstere omtrent det samme som i fjor, og det fastholdt man i halvårsregnskabet.

De svage investorer betaler regningen

Man kan undre sig over, at RL år efter år skyder helt ved siden af forventningerne til egen præstation, mens andre banker tilsyneladende er dygtigere til at vurdere det kommende år.

Som investor er indtrykket, at ledelsen i RL enten er forbløffende dårlige til at se fremtiden for deres egen virksomhed blot 12 måneder fremad. Eller også bevidst ofrer informationsværdien i børsmeddelelserne til fordel for PR-værdien i at kunne opjustere forventningerne et par gange i løbet af året. Hvis det sidste er strategien, kan den blive dyr for den private investor, som ikke har ressourcer til at læse årsregnskaber og børsmeddelelser flere år tilbage, inden han køber aktier i RL. Han handler RL’s aktier ud fra bankens seneste oplysninger og forventninger, og det er en meget dårlig idé.

Mere ressourcestærke investorer har nemlig afkodet RL’s informationspolitik og profiterer af den. Det udmøntede sig senest i en gevinst på næsten 10% i RL-aktien den seneste måned op til halvårsregnskabet, som de ressourcestærke investorer godt vidste ville indeholde en opjustering.

Til gengæld var der en lang næse til de investorer, som købte aktien på baggrund af RL’s ændrede holdning til 2017. Kursen faldt nemlig med 8% den næste 1½ måned, mens resten af aktiemarkedet steg med 2,5% i samme periode.

Vi anser RL-aktien for at være rimeligt prissat og ser ikke noget kurspotentiale i aktien resten af året.

Børskurs på analysetidspunktet: 322,00

AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 310-330

Læs tidligere analyser af Ringkjøbing Landbobank her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her.