Investorerne havde taget goderne på forskud, da Rockwool aflagde 1. kvartalsregnskab. Men selvom aktiekursen faldt en smule efter offentliggørelsen, levede kvartalsmeddelelsen op til investorernes forventninger.

Op til offentliggørelsen af 1. kvartalsregnskabet var Rockwools aktiekurs steget med 22% de foregå-ende tre måneder, og den toppede to dage før 1. kvartalsregnskabet i kurs 1382. Efter et beskedent fald, ser kursen ud til at have stabiliseret sig omkring 1300. Samtidig har diverse finanshuse hævet deres kursmål til niveauet 1300-1500.

Det er på den ene side forholdsvis beskedent i forhold til den aktuelle kurs, men på den anden side indikerer det, at der trods alt skal kigges opad, når man vurderer Rockwools forventede kursudvikling. På baggrund af oplysningerne i...