Del artiklen:

Schouw & Co. sætter farten op med opkøb og nye investeringer. Selv om tiden kræver fokusering, vil investorerne næppe presse på for at få en opsplitning af konglomeratet – i hvert fald så længe Schouw-aktien i den grad kan uddistancere det øvrige aktiemarked. 

Med Schouw & Co.’s opkøb af Borg Automotive skal der lægges yderligere cirka 800 mio. kr. til konglomeratets forventede omsætning i 2017. Den når dermed op på 16,4 mia. kr., mod 14,4 mia. kr. i 2016. Dermed har koncernen i 2016 og 2017 markant løftet sig ud af den stilstand i omsætningen, der har præget de foregående fem år, hvor omsætningen har svinget omkring 11-12 mia. kr. (se skema).

Købet af Borg, der ”refabrikerer” brugte autodele, har forsynet konglomeratet med det sjette ben, som ledelsen i nogen tid har været på udkig efter. ”Det indgår i vores strategi, at vi vil have fem til syv ben. Men med det seneste opkøb har vi nok at se til, så der kommer nok ikke flere ben til foreløbig,” siger adm. direktør Jens Bjerg Sørensen. Han understreger, at Schouw & Co. i en periode nok snarere vil satse på bolt on-opkøb til de eksisterende datterselskaber.

Aktien slår de fleste
Accelerationen af omsætning, indtjening og pengestrømme har på kort tid medført en helt ny værdiansættelse: Alene siden november er markedsværdien steget 5,1 mia. kr. til nu 15,8 mia. kr. Blandt LargeCap-selskaberne på børsen er det kun Genmab og DFDS, der over det seneste år er steget mere end Schouw.

Schouw har skabt værdi, selv om selskabets governance og strategi ikke passer synderligt til tidens idealer. Fire af seks bestyrelsesmedlemmer er ikke uafhængige, blandt andet fordi de har været medlemmer i over 12 år, og koncernchefen har siddet i 17 år.

Og nok så vigtigt: Frem for at fokusere spreder selskabet risikoen stadig mere med opkøb af interessante mellemstore danske virksomheder i forskellige brancher, som bl.a. Biomar, der fremstiller fiskefoder, som elektronikvirksomheden GPV og nu Borg.

Schouw-chefen afviser dog selv, at modellen skulle være så usædvanlig: ”Jeg synes, at man kan kigge på antallet af kapitalfonde, som jo i princippet gør det samme, som vi gør, selv om de måske ofte har en anden struktur,” siger Jens Bjerg Sørensen. Schouw afviger fra den typiske kapitalfond ved at finansiere sig med en høj grad af egenkapital – soliditeten var ultimo 2016 på 63,7 procent – og ved at købe op for at beholde frem for at spekulere i gensalg af virksomhederne indenfor en kort årrække. I sit ordvalg minder Schouw dog ofte om kapitalfondene. Koncernen køber mellemstore virksomheder for målrettet at løfte omsætningen og globalisere dem. Det femte ben, GPV, som blev købt i 2016 har netop opkøbt en anden virksomhed i samme branche, BHE. Og i den forgangne uge har Schouw varslet, at Biomar vil bygge en ny fiskefoderfabrik til 300 mio. kr. i Australien. I november købte Biomar en fabrik med en omsætning på 300 mio. kr. i Kina.
Investors vej til de mellemstore
Analytikere vurderer, at hvis man lægger værdien af de enkelte virksomheder i Schouw-konglomeratet sammen, så vil man sandsynligvis nå frem til et beløb, der ligger over den nuværende børsværdi. Det taler teoretisk for en opløsning af konglomeratet. I princippet kunne i hvert fald Biomar, der står for over halvdelen af omsætning og indtjening, og som med satsningerne i Kina og Australien er på vej til at blive ægte globale, med rimelighed børsnoteres selvstændigt.

Men så længe ledelsen kan skabe værdi gennem kursstigninger (og dertil udbetale et udbytte, der modsvarer en dividend yield på over 3 procent), vil der næppe opstå pres fra investorside i retning af en opsplitning, frasalg eller selvstændige noteringer, understreger markedsdeltagere.

En fjendtlig overtagelse med henblik på overtagelse er usandsynlig, idet tre forbundne aktionæ-rer omkring selskabet Givesco reelt kontrollerer selskabet med tilsammen 46,9 procent af aktierne. For investorerne byder Schouw & Co. netop en mulighed for indirekte at investere i mellemstore danske virksomheder med interessante perspektiver, en virksomhedstype, som der ellers bliver stadig færre af på fondsbørsen.

læs hele udgivelsen her

Morten A. Sørensen

Del artiklen: