Del artiklen:

Silkeborg IF Invest steg 62 procent i 2016, og stigningen er fortsat i år, hvor aktien på tre måneder er steget med 23 procent. Hvad ser investorerne i en nedrykningstruet fodboldklub?

Svaret på det indledende spørgsmål er sandsynligvis: Ikke ret meget. Ganske vist sluttede første del af Superligasæsonen langt bedre for Silkeborg IF end den begyndte, men klubben endte alligevel blandt de nederste otte klubber, som nu skal forsøge at undgå nedrykning til 1. division.

Her står Silkeborg en hel del stærkere i dag, end det var tilfældet i begyndelsen af sæsonen. Men det ændrer ikke ved, at klubben – og dermed også det bagvedliggende Silkeborg IF Invest – endnu engang må se frem til en underskudsgivende fodboldafdeling i 2017. I 2016 gav fodboldafdelingen et underskud på 11 mio. kr. før skat, og hvor stort underskuddet bliver i 2017, afgøres af om Silkeborg forbliver i Superligaen.

Nyt billede af Silkeborg som investeringsobjekt
Hvis klubben forbliver i Superligaen i år, er målsætningen en fodboldøkonomi i balance i 2018, og det vil ændre billedet af Silkeborg IF Invest som investeringsobjekt.

Hidtil har selskabets to dele, fodbold og investeringsejendomme, resultatmæssigt trukket i hver sin retning, hvor ejendomsafdelingen har tjent penge, og fodboldafdelingen har sat dem over styr igen. Det er baggrunden for, at Silkeborg IF Invest de senest fem år har leveret et meget beskedent afkast af den investerede kapital på 2-3 procent.
Det er et uacceptalt lavt afkast, som stort set ikke giver investorerne hverken afkast eller den risikopræmie, man som investor må forvente ved en investering i et aktivt selskab i stedet for en passiv investering i værdipapirer. Investorerne har da også svaret igen ved kun at ville betale langt under den indre værdi for en aktie i Silkeborg IF Invest. Dette krav er dog blevet mindre de senere år. I 2013 krævede investorerne således en rabat på 68 procent i forhold til selskabets indre værdi, men i 2016 var rabatten reduceret til ”kun” 40 procent.

Investorernes rabatkrav reduceres
Med kursstigningen indtil nu i 2017 er rabatten faldet til under 30 procent, og det er et udtryk for, at Silkeborg IF Invest i stigende grad begynder at blive handlet som en ejendomsaktie i stedet for en fodboldaktie. Hvis det lykkes at nå målsætningen om dels at forblive i Superligaen i 2017, og dels at skabe balance i fodboldafdelingens økonomi i 2018, kan den nævnte rabat reduceres yderligere. Med den usikkerhed, som altid følger indtægter og udgifter i en fodboldklub, er det dog ikke sandsynligt, at rabatten helt kan elimineres. Vi fastholder derfor kursmålet fra AktieUgebrevet nr. 07/2017 i intervallet 11,5-12,5.

Vi pointerer samtidig, at dette kursmål kun gælder under forudsætning af, at Silkeborg forbliver i Superligaen. Selvom selskabet økonomisk har væ-ret i stand til at klare nedrykninger fra Superligaen imponerende godt, vil en ny nedrykning alligevel påvirke 2017-regnskabet negativt.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp

Børskurs på analysetidspunktet: 12,00 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 11,5-12,5

Læs tidligere analyser af Silkeborg her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

se tabel “Fem seneste regnskabsår” her

Del artiklen: